Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

FightforMTV.com

Mål

Endre Canal Digitals avgjørelse om å fjerne MTV fra standardpakken til 385 000 hustander den 1. juli.

Beskrivelse

Internett er et viktig våpen i kampen om å få TV kanalen tilbake. Apt og TBWA fikk derfor oppgaven med å lage siten fightforMTV.com hvor frustrerte seere kan gi uttrykk for sin harme over beslutningen.

Målgruppen for kampanjen er todelt. I tillegg til å nå MTV seerene slik at de kan protestere, er det viktig å vise omfanget av oppslutningen til beslutningstakerne i Canal Digital og Telenor.

Effekt

65 000 besøkende og hele 27 000 protestmeldinger og bilder er postet per SMS, MMS og på nettstedet 3 uker ut i kampanjen.

Andre involverte

Design & flash: Håvard Stranden
Backend programmering: Tommy Gildseth
Konsulent: Øivind Lindøe

Reklamebyrå: TBWA Oslo

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012