Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Nye måter å jobbe på

Mål

Øke den generelle kjennskapen til Software Innovation i markedet. Posisjonere seg som en innovativ leverandør av prosessutvikling, med fokus på elektronisk samhandling. Skal blant annet underbygge begrepene samhandling, innovasjon og nærhet.

Beskrivelse

Fire forskjellige karakterer sitter klart atskilt i tid og sted. Etter en stund vil en av karakterene få et behov som øyensynlig ikke kan dekkes umiddelbart. Løsningen på problemet får de ved å samhandle med en av de andre karakterene gjennom skjermen.

Effekt

Pågår (0,45% klikkrate på dn.no første to ukene)

Andre involverte

Anders Aakre (design/regi), Alexander Bech (flash), Håkon Chr. Gåre, Anders Borchgrevink (idé/tekst), Per Christian Aagenæs (konsulent)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012