Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Color Line - Sommersjansen

Mål

Målsettingen med kampanjen var tredelt:
1) Engasjere og involvere målgruppen gjennom sommeren
2) Innhente samtykke på nye e-postadresser og mobilnummer til Color Lines markedsdatabaser
3) Bidra til salg av reiser for sommeren og høst.

Beskrivelse

Kampanjen bestod av tre elementer
Nettannonser, e-post invitasjon til eksisterende medlemsbase og kampanjeside

Kampanjen ble visualisert ved å ta brukeren inn i et Color Line innsjekksmiljø. Fra kampanjeforsidenkunne man "sjekke inn" i konkurransen med sin e-post adresse for så å bli ledet om bord til en lugarkoridor med 5 lugardører. Poenget med aktiviteten var å finne to manglende brikker fra et puslespill som lå gjemt bak to av dørene på raskest mulig tid. Det ble gjennomført to runder med tilhørende premietrekninger hver dag for å trekke brukerene tilbake oftest mulig. Hver dag ble det sendt ut mail med nytt nøkkelkort.

Andre involverte

Ketil Fagervik, Egil Stene-Johansen, Tommy Gildseth, Pål Smith-Amundsen og Ole Hustad

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012