Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Lansering av nye nettsider for Quality Spa & Resort Holmsbu

Mål

Utvikle nye nettsider for Quality Spa & Resort Holmsbu som skal gjenspeile hotellets design og opplevelse. Siden skal være hotellets ansikt utad og skal friste til opphold på SPAhotellet. Et viktig moment var også at sidene skulle bidra til å bedre bookingsituasjonen. Sidene fører raskt brukerne inn til booking og forespørsler og systemet registrer forespørslene på en måte som kvalitetsikrer arbeidet til de som jobber med booking på en langt bedre måte enn tidligere.

Beskrivelse

Siden er oversiktelig og foto er brukt aktivt gjennom hele siden og på alle nivåer fordi SPA handler mye om opplevelse og det å ta i bruk sansene. Designet er på sidene er klassisk og helt i stil med de vakre omgivelsene på Holmsbu og hotellets høye profil på design og interiør. Sidene har mye informasjon som skal formidles og informasjonsstrukturen skal hjelpe brukerne til å finne rett informasjon til rett tid, samt at tilgangen fra interesse til booking skal være så kort som mulig. Sidene er programmert i publiseringsløsningen Inforportalen utviklet av Hyperlinkto

Effekt

Responsen på nettsidene er meget positive og tilbakemeldingene fra booking er at hverdagen er blitt langt bedre. Etter kun 6 uker har nettsiden håndtert over 400 bookinger og forespørsler!

Andre involverte

Arkitektur og tekst: Lars-Petter W. Kjos og Øistein Skeie Programmering og utvikling: Chris de Courcy. Design og animasjon: Bård Hole Standal Prosjektleder: Lars-Petter W. Kjos.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012