Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Ferieverden

Mål

Styrke Color Lines posisjon som ferieleverandør og tydeliggjøre bilferie som en attraktiv ferieform. Fremheve Danmark som et spennende og lett tilgjengelig reisemål for nordmenn som enten ønsker seg et kort avbrekk eller en lengre ferie.

For fase 1 (17-26 mars) var følgende kvantitative mål definert;
? 200.000 unike brukere på kampanjesiden
? 1 million sidevisninger (5 sidevisninger i snitt pr unike bruker)
? 20.000 deltagere i konkurransen
? 10.000 påmeldinger til nyhetsbrev pr. e-post
? Økt salg av bilferier og pakkereiser primært til Danmark

Beskrivelse

Kampanjesiten er en animert, ?levende? og leken verden bestående av ni feriekonsepter. Hvert konsept er godt presentert for å skape reiselyst. Vi har også vektlagt praktisk rettet informasjon slik at bruker kan detaljplanlegge sin ferie, bl.a gjennom Map 24s kartløsning og faktainformasjon om hvert konsept. Kampanjen hadde i tillegg et enkelt konkurranseelement for å skape trafikk og få registreringer til Color Lines epost-base.

Med bakgrunn i kampanjens størrelse og intensitet ble kampanjeperioden delt opp i 3 hovedfaser for å bidra til høyest mulig oppmerksomhet og respons.
Fase 1 gikk over 2 dager og besto av teaser annonser som fortalte at en ny verden var oppdaget.
Fase 2 gikk over 3 dager og fortalte primært nyheter og historier fra ferieverden tilpasset aktuelle seksjon.
Fase 3 gikk over 5 dager og kommuniserte primært konkrete reisetilbud og konkurranse.

Effekt

Kampanjen har så langt gitt svært positiv resultater med hele 260.000 besøk (228? unike brukere) i perioden 17. ? 31. mars. Hele 82 % av trafikken er kommet direkte fra nettannonser. Hver bruker har i snitt åpnet/lest i overkant av 6 sider noe som har medført hele 1,5 millioner sidevisninger.

I underkant av 30.000 deltagere har deltatt i konkurransen (ca 13 % av antall unike) og antall registrerte påmeldinger til nyhetsbrev ble ca 17.000 (ca 7 % av antall unike og hele 58 % av antall deltagere i konkurransen).

Salget av bilferiere og pakkereiser til Danmark har hatt en svært positiv utvikling, nettsalget isolert sett økte med hele 130 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre involverte

Simen Brekken (flashutvikler), Christopher Aalholm (utvikler/fagansvarlig)
Snorre Berge (flashutvikler), Magnus Cederholm (designer), André Elvan (flashutvikler), Henning Sillerud (flashutvikler), Anders Stalheim Øfsdahl (utvikler), Ole Kristian Hustad, Per Christian Aagenæs, Egil Stene-Johansen, Harald Gramnes.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012