Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Plan jubileumskampanje

Mål

Målet med kampanjen er å skape oppmerksomhet rundt Plans engasjement og tilstedeværelse som bistandsorganisasjon, samt få så mange mennesker som mulig tilå bli faddere.

Barna står i sentrum for alt Plan gjør. Men for å kunne hjelpe dem er de helt avhengige av din innsats. Som fadder skaper man ikke bare et bedre liv for sitt eget fadderbarn, men for minst 10 andre i tillegg.

Beskrivelse

Plan har i dag 1.2 millioner faddere verden over, og er en av verdens største bistandsorganisasjoner. Det er fremdeles mange som trenger hjelp.

Vi har utviklet Plans jubileumskampanje på nett. Prosjektet har bestått av konsept- og idéutvikling, tekst, design og flashprogrammering.

Effekt

I løpet av den første kampanjeuken, hadde 20.000 mennesker besøkt løsningen. Kampanjen er ennå ikke avsluttet, så tallene er ikke endelige.

Andre involverte

Marius Lundgård, idé/design
Alexander Bech, flash
Bjørnar Buxrud, tekst
Harald Gramnes, prosjektleder
Joachim Levin, konsulent

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012