Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Oppdrag Norge

Mål

Kampanjen ble laget i forbindelse med relanseringen/oppgraderingen av Kvasir. Hensikten med kampanjen var å støtte opp under Kvasirs posisjon som en effektiv norsk søketjeneste samt forsterke merkevaren opp mot Norge og det norske. Trigge så mange som mulig til å selv prøve hvordan søketjenesten fungerer.

Beskrivelse

Klikk på filmlinken for en kjapp gjennomgang av kampanjen.

Effekt

244.000 besøkende
128.000 e-postregisterte, hvorav 97.000 ønsket varsling om nye runder!
109.000 har benyttet søkefunksjonen og således prøvd den nye søketjenesten

Andre involverte

Konsept/Ide: TRY ved Karin Lund (AD), Jørgen Bøhle Bakke (tekst), Øystein Halvorsen (tekst), Cathrine Wennersten (prosj.leder), Morten Polmar (konsulent)
Produksjon: Apt ved Ketil Fagervik (design), Snorre Berge (flash), Bente Nordli (prosj.leder)
3D: Gimpville.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012