Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Golf GTI

Mål

Formidle at Golf GTI er en morsom bil å kjøre.

Beskrivelse

Gi gass og prøv selv...

Effekt

Kunden ønsker ikke gå ut med tall utover at de er meget tilfredstillende.

Andre involverte

Thorbjørn Ruud (AD), Petter Bryde (tekst), Cathrine Wennersten (prosj.leder), Morten Polmar (konsulent)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012