Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Jotun Inspirasjon

Mål

Målet har vært å utvikle et fleksiblet rammeverk som muliggjør langsiktig utvikling og bruk av løsningen.

I tillegg ønsket Jotun å gjøre allerede eksisterende brosjyremateriale "levende" på nett, noe som er basisen for det innholdet som er skapt i første runde. Alt innhold utenom filmene er skapt av arkivbilder.

Jotun Inspirasjon vil bygges videre i bredden og skal kunne dekke ulike kampanjeformater i tiden fremover. Dette gir Jotun en romslig kommunikasjonsflate for alle sine produkter.

Beskrivelse

Jotun Inspirasjon skal gi forbruker informasjon og inspirasjon rundt det å fornye omgivelsene sine - i hovedsak huset eller hytta.

Rammeverket gjør det mulig å utvikle nye innholdskategorier i hovedmenyen og man kan enkelt føre til nye kampanjesider i løsningen. Hvilket fokus som til enhver tid møter brukeren på forsiden, styres av Jotun.

Målgruppen er kvinner i alderen 35 +

Effekt

Effekten til Jotun Inspirasjon vil være langsiktig, da løsningen ikke avsluttes etter en kortere kampanjeperiode, men fortsetter å leve ved å øke i omfang og innhold.

Andre involverte

AD, design og motion graphics: Anders Aakre
Flash: Snorre Berge
Prosjektledelse: Ida Johansen
Konsulent: Mona Jensen
Lydbilde: Diogo Valério

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012