Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Litago

Mål

Etablere Litago-kua (sterkeste kjennemerket til merkevaren) på nett, uten å bli for teknisk og innovativ, noe som ville gå på tvers av merkevarens egenskaper. Ønsket var å engasjere på Litago sine premisser: et lite friminutt i hverdagen.

Beskrivelse

Besøkende ble invitert til å lage ?Semesterets Smak? for høsten 2009. Elever på videregående skoler og universitet/høyskoler kunne bidra med sitt forslag til neste Semesterets smak, samt stemme på en vinner som vil bli produsert av Tine.

Effekt

Totalt hadde nettsiden et besøk på over 130.000, derav 90.000 unike brukere, som i snitt benyttet over 5 minutter på siden. De besøkende utarbeidet over 34.000 egne kuer, der over 17.000 av disse ble postet til Facebookprofilen til den enkelte. I tillegg bidro de besøkende med over 500.000 stemmer for å få opp favorittsmaken (kua) til neste semester. Det ble også lagt inn over 3400 meninger på ?veggen?. I etterkant av kampanjen sendte vi ut mail til alle registrerte i basen og mottok 1000 svar på tilsendt undersøkelse i tillegg til at over 600 takket ja til å være med i en base der Tine kan kontakte dem i forbindelse med andre kampanjeaktiviteter.

Andre involverte

Design: Per Olav Walmann, Flash og teknisk utvikling: Alexander Bech, Konsulent: Mona Jensen, Prosjektleder: Ida Johnsen

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012