Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Velkommen til vår verden

Mål

Selge og forklare digital-TV og tilleggsprodukter

Beskrivelse

Etablere et studiomiljø som ramme for å formidle produktet og tilleggstjenstene. Utstrakt bryk av integrert video i miljøet og i formidlingen av budskapet

Effekt

.

Andre involverte

Magnus Holder Bjørk, Eiliv Gunleiksrud, Håvard Gjelseth, Snorre Ruch, Håkon Fretheim

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012