Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Ren energi

Mål

Øke kjennskap til Statkraft sin satsning på fornybar energi.
Bygge kunnskap om Statkraft sin ledende posisjon på fornybar energi i Europa og om fornybar energi generelt.

Beskrivelse

Kampanjen dramatiserer behovet for fornybar energi og Statkraft sin satsning på dette. Kampanjesiden tar for seg denne satsningen i de ulike Europeiske landene og beskriver de ulike formene for fornybar energi.

Effekt

Nettkampanje har gitt veldig gode resultater med 17 000 besøkende til kampanjesiden og en klikkrate godt over snittet for nettannonsene. Kampanjen måles også på tvers av de ulike mediekanalene og resultatene har vært veldig gode.

Andre involverte

Try v/ Karin Lund (AD), Øystein Halvorsen (Txt), Trond Sandø (konsulent) og Ulla Jacobsen (prosjektleder). Produksjon nettannonser Apt. Design og produksjon kampanjeside, Apt.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012