Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Din handlevogn fra Deal.no

Mål

Friste! Og gjøre flere kjent med Deal som nettvarehus med bredt vareutvalg

Beskrivelse

Aktivitet hvor én i vennegjengen skal fylle tenkte handlevogner til hver av de andre i gjengen, som ut fra valgene som er gjort skal gjette hvilken vogn som er tenkt til hvem. Riktige svar pluss beste begrunnelse vinner varer for 50.000

Effekt

Forelå ikke på tidspunkt for innsending

Andre involverte

Dinamo: Torstein Greni (AD), Stein Simonsen (Tekst), Live Huse (AD), Mats Nyquist (Designer), Jørgen van Santen (AD), Tom Ovind (Konsulent), Jeanette Fikke (Prosjektleder), Bente Eikholt (Prosjektleder) Hyper Interaktiv: Lars-Petter Windelstad Kjos (Rådgiver), Olivier Klaver (Flashutvikler), Atle Mo (Flashutvikler) og Thomas Kjørnes (Back-end)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012