Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

De Usynlige

Mål

Få frem stemningen fra filmen, som forteller en gripende historie sett fra to sider. Filmen tar opp de store spørsmålene: skyld, tilgivelse og kjærlighet. Spørsmål som krever rom og tid. Ved bruk av musikk og klipp fra filmen skal titteren få lyst til å se mer.

Beskrivelse

To "trailere" settes opp mot hverandre i en player og gir brukeren anledning til å oppleve handlingen på samme måte som i filmen, fra to hold. Ved å muse over de ulike historiene, kommer handlingen tydeligere frem. Klippene som er satt sammen, representererer eksakte likheter i tid, men et fysisk skille mellom Agnes og Jan Thomas.

Effekt

For tidlig å si.

Andre involverte

Hovedteam: Victoria Evensen, Hanne Martinsen. Design: Mike Evensen. Prosjektledelse: Ida Johnsen. Flash: Snorre Berge. Involverte: Anders Aakre og Per Olav Walmann.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012