Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Telenor trådløst ADSL høstkampanje

Mål

Oppnå ADSL-salgsmål i høstkampanjen og skape inspirasjon til mulighetene man får med trådløst bredbånd

Beskrivelse

Vise muligheter trådløst bredbånd gir; flere på nett samtidig -over hele huset

"Flippfunskjon" = inspirasjon for innholds/opplevelsesmuligheter man kan
få i hjemmet -via nettet og innholdstjenester vi tilbyr våre bredbåndskunder. Med trådløst bredbånd kan flere i familien få nytte av disse -samtidig "med trådløst bredbånd kan flere være på nett samtidig!"

Effekt

Gjennomgående høy og stabil klikk%. Leads genererende. RAM-test etc vil skje på et senere stadie ifm spesialløsninger (her vil involvering,
engasjement, tidsbruk etc bli målt)

Andre involverte

Erik Loe (konsulent)
Ingunn Kristensen (prosjektleder)
Jørgen van Santen (AD)
Mats Nyquist (AD)

Fra Hyper Interaktiv:
Ingeborg Justnes (prosjektleder)
Lars-Petter Windelstad Kjos (rådgiver)
Are Sundnes (AD)
Øistein Skeie (tekst)
Bård Hole Standal (AD+3D modellering og design)
Arik Zurabian (3D modellering og animasjon karakterer)
Atle Mo (3D)
John-Terje Sirvåg (Flash)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012