Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Utviklingsinvestoren

Mål

Utviklingsinvestoren er for elever i den videregående skolen. Hensikten er å vise at investeringer i utviklingsland skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst. Spillet er lansert i alle videregående skoler i Norge. Spillet blir også lansert i en åpen versjon for alle brukere på VG Nettby senhøsten 08.

Beskrivelse

I Utviklingsinvestoren lærer elevene hvordan Norfund kan bidra til å skape næringsutvikling i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Spillet er av typen førsteperson, og foregår i en tredimensjonal verden der elevene gruppevis tar på seg rollen som et investeringsselskap som investerer på vegne av Norfund. Investeringsporteføljen består av fem bedrifter som velges ut blant 21 selskaper fra fem ulike bransjer. I løpet av de fire kvartalene i spillet, skal elevene løfte bedriftene i porteføljen til suksessrike og samfunnsnyttige virksomheter. Samtidig må de underveis gjøre oppdrag for Norfund, ta kompliserte valg og løse dilemmaer. Hver elevgruppe har totalt 100 millioner kroner som skal forvaltes.

Den gruppen med elever som oppnår best avkastning, samtidig som de scorer høyest på hvor gode de er på ledelse, ta vare på det ytre miljøet og handle sosialt ansvarlig vinner konkurransen. Gruppen får reise til ett av selskapene som Norfund investerer i (Afrika, Asia eller Latin-Amerika). Hver gruppe kan oppnå bonuspoeng ved å få venner, familie og kjente til å ?kjøpe? andeler i deres investeringsselskap.

Alle lærere melder på egne grupper, og når gruppen har spilt ferdig publiseres de på high score listen på utviklingsinvestoren.no.

Effekt

Etter kun kort tid i kampanjen er det registrert 385 grupper (tilsvarende ca 2000 elever). Tallene er stadig økende.

Andre involverte

Rolf Risnes, prosjektleder / Konseptutvikler
Øistein Skeie, manusforfatter / Konseptutvikler
Annette Høegh-Mikkelsen / Produsent
Atle Mo / AD
Arik Zurabian / 3D animering & Flash
Henrik Moss Mathisen / karakterdesigner + 3D animatør
Nils Grande / Flashutvikler
Thomas Kjørnes/ Systemutvikler
Derek Bateman / Film
Dubbermann / Lyd
Marius Rypdal / Musikk
Dinamo PR / Lanseringskampanje

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012