Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Postbanken Boliglånspakke

Mål

Målet er å øke kundenes verdiopplevelsen av Postbankens samlede boliglånstilbud og dermed øke salget.

?Boliglånspakken? skal gjøre lånetilbudene tilgjenglig og forståelig for kundene og utnytte kanalsamspillet bedre.

Ved å få tydeligere frem hva Postbanken har å tilby av produkter og tjenester, i kombinasjon med at banken er en tidsriktig og serviceinnstilt bank for alle, styrkes Postankens posisjon i boligmarkedet.

Beskrivelse

Postbanken har etablert et fordelskort med rabatter som er relevante ved kjøp av bolig. Det er disse fordelene som kommuniseres i alle kanaler sammen med lånetilbudet.

Kommunikasjonen fortsettes i kampanjens nettsted ?Boliglånspakken?. Nettstedet åpner for høy grad av involvering og hjelper kundene til å gjøre gode valg. Kampanjesiden er selvbetjent der kunden kan sette sammen lånepakker og simulere hvordan ens egen personlig økonomi påvirkes av varierende rente, lånesum, egenkapital etc.

De fleste bank-kunder ønsker (personlig) rådgivning når de skal ta opp boliglån. Innsalg av rådgiverkompetanse, tilgjengelighet og rask responstid er sentrale byggeklosser i konseptet.

Effekt

Kampanjen er fremdeles aktiv og resultater foreligger ikke enda

Andre involverte

Carl Bækken, Konsulent
Tina Jørgensen, rådgiver/produsent
Tina Jørgensen, Katja Krogh, AD
Lin Strømsheim, Tekstforfatter
Andreas Normann, flashannonser


///Produksjonsbyrå:
Hyper Interaktiv

Team:
Lars-Petter Windelstad Kjos, rådgiver/produsent 
Atle Mo, AD kampanjeside
 Are Sundnes, Flash kampanjeside
 Espen Christensen, Flash kampanjeside

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012