Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Folkeaksjon for ytringsfrihet

Mål

Å hjelpe personer som er blitt utsatt for nettsensur av sine myndigheter ved hjelp av en underskriftskampanje.

Beskrivelse

Kampanjen som har fokus på bannerflaten, tar i bruk de samme virkemidlene som Amnesty selv bruker når de jobber for økt oppslutning rundt menneskerettigheter. Via personlig, saklig, kontinuerlig og kanskje litt annerledes masing skal nordmenn over tid overbevises til å gi sin signatur, og dermed gi økt oppmerksomhet til undertrykte personer som trenger hjelp.

For å gjøre veien til signatur kortest mulig kan man signere direkte i annonsene. En bruker kan bare registreres 1 gang.

Teknisk tar kampanjen i bruk en ny form for annonseovervåking som registrerer antall ganger hver enkelt person blir eksponert for kampanjebudskapet uavhengig av hvilket nettsted du er på. De som blir eksponert for annonsene over tid vil derfor få en følelse av at de selv er overvåket på Internett.

I tillegg er annonsene produsert i ulike bloggformater slik at Amnestys aktive støttespillere kan legge annonsene inn på sine sider. Dette har mange hundre bloggere gjort.

Etter å ha gitt din signatur i annonsen følger en takkemail og mulighet for videre engasjement i andre saker Amnesty brenner for.

Bannerannonsene er støttet opp av en kampanjeblogg som gjennom kampanjeperioden har vært et enkelt og verdifullt verktøy for Amnesty. Her oppdateres informasjon om tema daglig. http://ytringsfrihet.amnesty.no/

Effekt

Over 30.000 unike signaturer med tilhørende mailadresse i utgangen av mars 09 (kampanjen avsluttes i april).

Ca 8.000 ønsker å bli kontaktet av Amnesty i etterkant av kampanjen (per mars).

Andre involverte

Idé: Anders Aakre, Flash: Alexander Bech, Prosjektledelse: Lukas Szachanski, Design: Sandro Kvernmo
Hosting: WOX

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012