Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Oppavsofaen.no

Mål

Engasjere SVs sympatisører i valgkampen 09.

Beskrivelse

Som et av de mindre politiske partiene med tilsvarende budsjett var SV avhengig av viljekraft og engasjement fra deres medlemmer, velgere og sympatisører i valgkampen. De ønsket å gi de et verktøy de kunne bruke for å sette fokus på SVs verdier og politiske standpunkter. En god gammeldags løpeseddel i nytt format.

Effekt

Presseoppslag i flere norges største medier.

Over 17 000 taler sendt.

Andre involverte

Strategi, konsept/idé og produksjon: Anorak
Design: Heydays
Regissør: Joachim Molteberg (Cloudberry Films)
Back-end: Wox (Kent-Remi Gabrielsen)

Hos kunde: Kristian Fjellanger, Christine Dancke og Kristin Halvorsen.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012