Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Er du sikker?

Mål

Skape oppmerksomhet rundt HMS for alle ansatte i Oras. Gi grunnleggende kunnskap og ferdigheter i Helse, miljø og sikkerhet.
Gjøre HMS-opplæring spennende og engasjerende.

Beskrivelse

Er du sikker? er en internt rettet kampanje for alle ansatte i Oras as. Oras er en bedrift med 650 ansatte fordelt i mindre selskaper over hele landet og jobber med inneklima. En stor utfordring i et selskap som Oras er fokus og holdninger knyttet til HMS. HMS jobbes aktivt med i alle ledd men er ofte forbundet med pålegg og forbud og det kan være en utfordring å skape interesse for temaet. Det er vanskelig å se konsekvenser av at det man gjør kan få fatale følger på en arbeidsplass eller anleggsområde der man kan forsåke farlige hendelser.

Vi utviklet kampanjen som et spill der man gjennom en dag møter en rekke HMS-relaterte problemstillinger som man må løse på best mulig måte. I spillet er man karakteren Bjørn og man måles på tre viktige paramatere; verdier, sikkerhet og produktivitet. Disse parameterene står ofte i kontrast til hverandre og man må i hverdagen trene på å gjøre riktige valg. Har jeg tid til å hente fallsikringsselen i bilen når jeg bare kan klatre ut på en avsats for å skru til er rør?

Spillet ble lansert ved hjelp av mobil og epost til alle ansatte, og rett før kampanjestart fikk alle ansatte en epost med lenke til en film der administrerende direktør har et hemmelig møte med karakteren Bjørn. Her har vi blandet 3D animasjon og ekte film. Disse aktivitetene og filmen ble laget for å skape engasjement og forventning til kampanjeperioden som varte i tre uker. Kampanjen ble lansert som en konkurranse der alle de ulike avdelingene og selskapene konkurrerte seg i mellom om å bli best på HMS. På et eget kampanjenettsted kunne man live følge konkurransen og se hvem som ledet. Dette skapte stort engasjement og førte til at nesten alle ansatte gjennomførte spillet i løpet av kampanjeperioden.

Spillet er laget i 3D og alle karakterene er utviklet med tanke på arketyper i selskapet - dette skapte gjenkjenning og engasjement. Vi brukte stor grad av humor og la stor vekt på spennende visuelle miljøer og interaktive oppgaver i spillet.

I etterkant av spillet har vi lansert en egen tegneseriestripe med karakterene fra spillet som publiseres i internavisen til Oras. I tillegg har vi laget HMS-plakater og en HMS-håndbok hvor man møter de samme karakterene.

Effekt

Vi oppnådde over 90% gjennomføring i kampanjeperioden, og spillet er nå tilgjengelig som et elæringskurs for alle nyansatte. Spillet ble meget godt mottatt og karakterene er nå godt etablert i organisasjonen.

Andre involverte

Rådgiver: Lars-Petter Windelstad Kjos

//Spillet//
Prosjektleder: Lars-Petter Windelstad Kjos
Produsent: Tonje Idland
Ide, konsept: Lars-Petter W. Kjos og Øistein Skeie
Teksforfatter: Øistein Skeie
Karakterdesigner: Henrik Mathisen
Konseptdesign: Henrik Mathisen
3D-modeller landskap: Lasse Eriksen Bjørkseth
3D-animasjon: Henrik Mathisen og Arik Zurabian
Utvikling: Ørjan Bruland og Thomas Kjørnes
GUI Designer: Bård Hole Standal
Lyd: Marcus Kjeldsen
Voice: Wirkola lydproduksjon
Musikk: Marius Rypdal

//Teaserfilm//
Ide og konsept: Øistein Skeie, Lars-Petter W. Kjos og Marcus Kjeldsen
Manus: Øistein Skeie
Storyboard, regi, post produksjon og special effects: Marcus Kjeldsen
Animasjon: Henrik Mathisen
Film og lyd: NoReel film

//Kampanjenettsted//
Design: Bård Hole Standal
Flash front end: Are Sundnes
Back end: Thomas Kjørnes

//PR-elementer//
Plakatdesign: Bård Hole Standal
Tegneserie: Henrik Mathisen, Øistein Skeie og Lars-Petter Windelstad Kjos
PR-strategi: Dinamo PR

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012