Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Lyden Av Et Klimavennlig Norge

Mål

Vise at det er en lav terskel for å bidra med klimavennlige handlinger i hverdagen, og gjennom dette fortelle at alle kan bidra.

Beskrivelse

?Lyden av et klimavennlig Norge? er en nettside som gir brukerne muligheten til å komponere sin egen Klimabeat. Ved å sette sammen klimatiltak man ønsker å gjennomføre, kan man generere Lyd og Bilde i form av beats som fungerer sammen, og videoer som viser tiltakene brukeren har valgt.

Hver uke trekkes en vinner som vinner en el-scooter. Man øker vinnersjansene ved å verve Klimavenner til kampanjen. Spredning skjer gjennom mailutsending, integrering mot div mailapps, facebook og tilrettelegging av innhold for blogger.

Avsender for kampanjen er Klimaløftet, som er Regjeringens satsing på klimainformasjon til befolkningen.

Effekt

Ikke klart. Kampanje ferdig 6. desember.

Andre involverte

Klapp:
Håkon Fretheim, Almir Busevac, Rune Sandnes, Eiliv Gunleiksrud, Joe Langdon, Snorre Ruch, Jan Ove Iversen, Mads Frantzen, Knut Karlsen

Mediafront:
Christian Aune, Karina Hillestad

Los:
Jo Espen Johansen, Ragnar Roksvåg, Hallvard Nielsen, Jan Johnsen, Jan Christian Fosseidbråthen, Camilla Kim Kielland, Katrine Øiestad.

Lyder: John Erik Kaada

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012