Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Nyt Norge

Mål

Lansere den nye merkeordningen Nyt Norge, vise hva den står for og gjøre den kjent for forbruker, merkebruker, presse, handel og bonden.

Beskrivelse

Metro Branding har hatt regien bak lanseringen av den nye merkeordningen Nyt Norge. Merkeordningen forvaltes av stiftelsen KSL Matmerk, og Metro Branding har utarbeidet kommunikasjon, design og strategi. I samarbeid med Metro Branding har Hyper Interaktiv utviklet og designet www.nytnorge.no.
Merkeordningen skal gjøre norske produkter mer synlige i butikkene og dermed enklere å finne for deg som forbruker. Alle varer merket med NYT NORGE innfrir bestemte krav til kvalitet i hele verdikjeden ? fra bonde til bord. Når du handler matvarer merket med NYT NORGE kan du være trygg på å få matvarer der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt på en god måte.
Nettsidene skal:
- fungere både som et landingsrom for ulike kampanjer for Nyt Norge
- Gi god oversiktelig informasjon om de ulike produkter som er merkegodkjent gjennom en produktdatabase
- Formidle aktualiteter fra bransjen
- Gi informasjon og rekruttere nye produsenter til å få sine produkter merkegodkjent

Sidene har lagt vekt på å dynamisk kunne tilpasses ulike kampanjeformater. På sidene kan du i dag møte de ulike målgruppene for merkeordningen og bli bedre kjent med disse. Det er også laget en film med Espen Echbo som på sin måte presenterer den nye merkeordningen. Sidene er utviklet i den open source-baserte CMS-løsningen Django.

Sidene vil kontinuerlig utvikle seg med nye spennende kampanjer og innhold videre i 2010.

Annonsene som bygger på samme dramatisering som annen kommunikasjon hadde som mål å lansere den nye merkeordningen, gjøre den nye logoen kjent og få besøk til nettsidene der man kunne lese mer om den nye merkeordningen.

Effekt

Tall ikke tilgjengelig

Andre involverte

Prosjektleder: Kjartan Høvik (Metro Branding as)
Rådgiver: Lars-Petter Windelstad Kjos

Nettsidene
Interaktiv rådgiver og prosjektleder: Anders Waage
Art director/GUI-designer: Atle Mo
Utvikler: Espen Christensen
Utvikler: Thomas Kjørnes
Flashprogrammerer: Arik Zurabian
Innhold: Metro Branding as

Annonser
Prosjektleder: Hedda Skårbekk
AD: Atle Mo
3D: Atle Mo
Flashprogrammering: Johannes Gorset

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012