Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

FINN reise: Ferieopplevelser

Mål

Drive trafikk til og øke oppmerksomheten om finn.no/reise, samt øke salg av reiser for FINNs kunder/leverandører.

Beskrivelse

Annonsen beviser hvorfor det kan være smart å gå inn på FINN reise for å sammenligne og finne billigere reise. Jo mindre penger du bruker på selve reisen, desto mer får du oppleve.

Effekt

I januar har dette resultert i:
· Ca 120 000 besøk til FINN reise
· Over 80 000 gjennomførte prissammenligninger på FR og klikk gjennom til FINNs leverandører. Dette er en av kampanjens hovedsuksesskriterier og svært solid!
· Dvs at over halve medieinvesteringen har blitt dekket inn direkte gjennom inntekter generert av kampanjens konverteringer. I tillegg kommer selvfølgelig verdi av at annonsene bygger kjennskap og kunnskap til FR, samt verdien av prøving blant nye brukere.

Andre involverte

KITCHEN TEAM: Ole Henrik Stubberud (AD), Bendik Romstad (Tekst), Anders Aunbu (Konsulent), Martin Devold (Webproducer), Mette Løland (Prosjektleder)

GOOD MORNING TEAM: Alexander Svaetichin (Flash), Jørgen Winsnes (design)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012