Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Digital mobbing ? DU BESTEMMER

Mål

Målet er å øke ungdoms bevissthet og refleksjon rundt temaet digital mobbing. Nettstedet er tilrettelagt for bruk som undervisningsopplegg i skolen.

Beskrivelse

Digital mobbing er et raskt økende problem blant unge. Terskelen for å mobbe noen via digitale terminaler senkes, og konsekvensene og rekkevidden av mobbingen er langt mindre synlig enn ved tradisjonell mobbing. Mobbing.dubestemmer.no er en videreføring av undervisningsopplegget DU BESTEMMER som omhandler trygg bruk og personvern på nett. Mobbing.dubestemmer.no handler utelukkende om digital mobbing med faktaopplysninger, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver for å stimulere debatt og skape engasjement rundt temaene.

Effekt

Veldig positive tilbakemeldinger fra testpiloten gjennomført i mai. Endelig resultater vil først bli tilgjengelig etter endt skolesemester dette år.

Andre involverte

Hans Petter Eikemo (konsept/flashprog.), Ole Henrik Larssen (konsept/txt), Espen Aaeng, (konsept/design), Cecilie Fasbender (prosjektleder), Magne Hage (lyd/motion), Marte Breivik (3D/motion), Fred Kihle, konsulent

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012