Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Henry the Carrier Pigeon

Mål

Sette fokus på sikkerhet og skikk & bruk blant Telenors ansatte internasjonalt i forbindelse med e-postbruk i selskapet.

Beskrivelse

Brevduen Henry har litt av hvert å slite med i årets internasjonale internkampanje for Telenor Securities. Tunge vedlegg, virus og feil merking av e-post er bare noe av det den pliktoppfyllende brevduen må håndtere i sin hverdag som Telenors e-postbud i de 3D animerte filmene som representerer de ulike utfordringene Telenor har rundt e-post sikkerhet. Ved å spre budskapet rundt i selskapet og konkurrerse med andre Telenor-land ved hjelp av verving, kunne de ansatte vine iPods og reise.

Effekt

38 % av de ansatte i Telenor-systemet fikk med seg kampanjen, en økning fra foregående år. I snitt har de brukt 15 minutter og 49 sekunder inne på siden. Det ble sendt til sammen 54 171 verve e-poster og 7181 av de registrerte brukerne kommer fra verving.

Andre involverte

Markus Lind (AD/design), Eva Sannum (Txt), Annette Werner (Prosjektleder), Ole Hustad (Konsulent), Pål Smitt-Amundsen (Flash), Roy Kristoffersen, Eirik Huse, Magne Hage & Anders Sjåvik (3D), Christopher Aalholm (Programmering)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012