Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Internet Explorer 9 Beta

Mål

- Øke kjennskap og kunnskap om Internet Explorer 9 Beta ovenfor Chrome og Firefox brukere
- Økt markedsandel for Internet Explorer gjennom nedlastning av IE 9 Beta.
- Trigge nedlastinger av IE9 Beta

Beskrivelse

IE9 Beta ble sluppet i det norske markedet høsten 2010. Microsoft ønsket å kjøre en tidlig testkampanje for å bygge opp kunnskap før hovedlansering av IE9 våren 2011.

Hovedmålgruppen i denne tidlige fasen var brukere av Chrome og Firefox nettleser med Windows 7 eller Windows Vista operativsystem. En målgruppe som bevist har valgt å benytte en annen nettleser enn tidligere Internet Explorer versjoner. Med dette som utgangspunkt ønsket vi ikke å lage en annonse som fortalte om alle nye tekniske muligheter i IE9 men snarere gi den som så annonsen en følelse av en annerledes og bedre nettopplevelse. Hovedmålet var å få oppmerksomhet og få bruker til å gå videre til nedlasting og prøve ut nye IE9 Beta.

Vi laget et takeover bannerløsning på msn.no som bestod av video og Flash i flere lag over websiden som ble implementert i Mediamind sitt annonsestyringssystem. Løsningen gav brukeren føles av at hele msn.no var senket ned i et akvarium hvor fiskene svømte ut av banner plassert i innholdet på websiden og rundt på baksiden av websiden. For å få til dette var det en god del utfordringer som måtte løses siden vi bruket transparent video i flere lag over hverandre som skulle lastes når siden vistes. Med god hjelp fra Mediamind fikk vi til å trikse oss rundt KB begrensninger og lag og over lag med video for å få dette til å spille med hensyn til CPU bruk på brukernes datamaskiner og tiden videoene tok å laste for å gi brukerne en sømløs oppleves av kampanjen. Takeover laget av annonsen kunne aktiviseres igjen ved å holde musa over midtbanner på MSN.no

Akvarium retningen kom som et resultat av at Microsoft internasjonalt har utviklet et testmateriell med akvarium og fisker som måler IE9 sine fordeler knyttet til en mer detaljert og raskere prosessering av store mengder data sammen med HTML 5. (http://ie.microsoft.com/testdrive/Performance/FishIETank/Default.html)

En demo av annonsen kan ses her:
http://www.mediamind.com/creative_zone/Microsoft_IE9_Norway/index.html

Effekt

Annonsen gikk kun en dag på MSN.no (2. desember) og resultatene ble svært gode gitt at annonsen ble segmentert kun mot Chrome og Firefox brukere som i utgangspunktet bevist har valgt bort Internet Explorer tidligere.

- Bruker engasjerte mer en dobbelt så lenge med denne annonsen sammenlignet med snittet på tilsvarende løsninger på MSN.no.
- CTR på hele 5,67% og unik CTR på 15,6%
- Av de som klikket seg inn til landingssiden var konverteringsraten på hele 6,12%
- 69% flere nedlastinger på annonsedag sammenlignet med samme dag uken før

Løsningen og resultatene har fått svært god mottagelse internt hos Microsoft noe som har medført at flere Europeiske markeder vil kjøre annonsen fremover og annonsen er blitt en best practise internt.

Andre involverte

Flash: Monica Wadera
Web Producer: Arnt Christian Scheele
Rådgiver: Jarle Naustvik
Prosjektleder: Iris Basic
Martin Klint - 3D Supervisor og Animatør (stripe)
Nils Arne Brekke - 3D Artist (stripe)

Ansvarlig hos kunde: Thomas Elvestad

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012