Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Merit Consulting

Mål

Merit Consulting har på få år blitt et internasjonalt konsern. Målet med den nye siden er å samle hele konsernet under en paraply. Den skal også kunne bidra til økt kunnskap til kunder og markedsføre produktene.

Beskrivelse

Nettsiden er utbiklet i grunn med Cateno sitt CLAW CMS. Det er Spirdesign i Ålesund som har komt med ide og konsept.

Effekt

Nettløsningen har på kort tid skapt mye bless i logistikk bransjen som Merit Consulting er en del av. Dette har medført mer salg og markedsføring av deres produkt.

Andre involverte

Cateno AS : Otto R. Hjellegjerde / Jan André Walderhaug
Spirdesign : Ingvild Mork

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012