Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Hele Norge på salg

Mål

Fortelle at Widerøe hadde salg på billetter til hele Norge

Beskrivelse

Widerøe ønsket å fortelle at de hadde salg på billetter til hele Norge. Vi brukte tegnestiftene som ble brukt som symbol i kampanjen, til å lage et interaktivt kart med alle destinasjonene.

Effekt

Alle billettene ble solgt ut såpass raskt at Widerøe måtte trekke annonsene fra nettet de siste dagene. "Dette gikk sykt bra, men vi kan ikke gå ut med tall", sier kunden

Andre involverte

McCann: Einar Jørgen Nonstad, Sigurd Solberg, Janne Espevalen, Camilla von Borcke, Pia Emilie Lystad.
TinAgent: Sigve Aspelund
MediaCom: Siri Jetzel, Ellen Bakkane
Plastikk: Ida Fiskerud, Anders Gulbrandsen
Sagveien resort: Jonas Gahr Torgersen, Torstein Morstad
Widerøe: Siw Børli, Hanne Bruusgaard, Christian Pettersen, Katrine Jensen, Kjetil Ardraa

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012