Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Vi drar til sjøs

Mål

Høsten 2010 utlyste DFDS Seaways en åpen byråkonkurranse. Bloggens mål var enkelt og greit å bidra til å vinne denne årets mest omtalte byråkonkurranse, hvor 57 kreative miljøer deltok.

Beskrivelse

Bloggen ''Vi drar til sjøs'' handlet om TBWAs ønske om å vinne byråkonkurransen. Målet var å DEMONSTRERE så mange som mulig av egenskapene DFDS etterspurte - ikke bare fortelle om dem i et dokument eller møte. Samt vise en god porsjon entusiasme og skaperglede. Bloggen ble en blanding av strategi, research og dagbok - den ble oppdatert nesten daglig, og DFDS ble hele tiden underrettet om oppdateringene.

I fase 1 - før finalen - var bloggen tilgjengelig for alle.
I fase 2 - under finalearbeidet - var bloggen passordsbeskyttet for å unngå at sensitiv DFDS-informasjon kom ut (men nå er den åpen igjen...)

Effekt

TBWAOSLO ble først valgt ut til å delta i finalen som bestod av 9 ulike selskaper. Fra da handlet bloggen om arbeidet og ønsket om å vinne finalen.

Andre uken i januar 2011 ble TBWAOSLO utpekt som vinnere av byråkonkurransen - på spalteplass i Dagens Næringsliv og Kampanje ga DFDS' adm. dir. Vivian Sivertsen bloggen mye av æren:

-TBWA begeistret oss fra dag en i prosessen, og holdt oss blant annet løpende oppdatert og fanget gjennom en lukket blogg, som ble oppdatert nesten daglig, også etter at de hadde presentert seg. Så vel strategisk som kreativt leverte byrået de beste reklameløsningene ? og samtidig klarte de å overbevise oss om et ektefølt, brennende ønske om å få DFDS Seaways på kundeliste.

Andre involverte

Edle Bugge, Kristin Selfors, Benjamin Aker, Erik Heisholt, Anniken Pettersborg, Christian Espeseth, Tom Lenartowicz, Cecilie Authén, Janniche Rasmussen

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012