Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Hugin & Munin

Mål

- Øke fokus på ODIN Forvaltnings rolle som en finansaktør som tenker langsiktig og grundig i jakten på de beste investeringsobjektene.

- Forklare ravnene Hugin og Munins rolle i ODINs kommunikasjon

- Få flere mennesker til å besøke ODINs hjemmeside og søke mer informasjon.

Beskrivelse

ODIN Forvaltning har både gjennom navn og logo en sterk forankring til det norrøne og nordiske. Guden Odins ravner Hugin & Munin fløy ut i verden om morgenen og fikk med seg alt som skjedde, for så å sette seg på Odins skuldre og oppdatere ham. I disse ulike banner-løsningene demonstrerer Hugin & Munin dette, da de flyr ut av selve banneret og kommer tilbake med relevante finansnyheter fra den store verden.

Effekt

Da vi i innsendelsesøyeblikket er midt i kampanjeperioden, har vi ingen kvalitative målbare resultater ennå.

Andre involverte

Kristin Selfors, Edle Bugge, Benjamin Aker, Erik Heisholt, Anja Nordbø, Cecilie Authen, Tom Lenartowicz, Christian Espeseth (Red Media)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012