Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Rushtid

Mål

Vi ønsket å skape større involvering enn i tradisjonelle bannere som Ruter har benyttet fram til nå - for å få fokus på det gode busstilbudet som er for folk i Oslo og Akerhus. Målsetningen var å få enda flere av de som bruker bil til å bli kjent med busstilbudet som er bedre enn det mange er klar over og teste ut bussen neste gang! Ikke mulig å sette rene tall på effekten i forhold til salg da tallene ikke kan isoleres.

Beskrivelse

Ruter har tidligere jobbet med enkle bannere med kombinasjon av bilde og tekst. Resultatene har ikke vært slik man har ønsket. Involveringen rundt kollektivtraffikken er i første oppsøkende på bakgrunn av eget behov. Fokuset er med på effektivitet i forhold til bil - hvor man gjerne stanger i kø. Bussene bruker kollektivfeltet og har effektiv reisetid som i mange tilfeller er mye bedre enn å bruke egen bil.

Effekt

Klikkraten på kampanjen var 0,32 - noe som er over dobbelt så høyt som ved tidligere kampanjer. Dessverre er det ikke mulig å få fram nøyaktig interaskjsonsrate etc da de er flere måter de forskjellige nettstedene håndterer ekspanderende bannere og noen har ikke lagt til rette for det ut i fra den kravspecen vi har gjennm Adform. Men på de få nettsetede vi har tall så har det vært en veldig bra interaksjonsrate.

Andre involverte

Los&Co: Per Kristian Voss Halvorsen (Tekst), Kim Gothard Taanevig (AD), André Tuverud (Rådgiver)
og Katrine Øiestad (Prosjektleder)

Unfold: Simen Brekken (Utvikler), Pablo Scaglione (Designer/AD) og Joachim Skageng (Prosjektleder/Konsulent)

Filmproduksjon: Stripe

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012