Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

The Gas Machine

Mål

På en underholdende og opplysende måte fortelle om Statoil som en global, pålitelig leverandør av naturgass ? nå og for framtiden

Beskrivelse

Med utgangspunkt i Statoils gigantiske "evighetsmaskin", Troll A, som har produsert naturgass siden 1996 og forventes å kunne produsere gass i minst 60 år til, forteller vi en rekke ulike historier som underbygger Statoils rolle som en høyteknologisk,solid, veletablert og langsiktig leverandør av et produkt Europa virkelig trenger.
Historiene har "Stor/store" som fellesnevner; stor plattform, stor betydning, store teknologiske nyvinninger, stor infrastruktur, store leveranser, store utslippsreduksjoner, stor pålitelighet . . .
Interaksjonen er enkel, løst gjennom zoom inn/ut i en sammenhengende historiefortelling (kapitler) rik på opplevelser og overraskende i sin dybde.
Man kan gjerne lede brukeren inn til ulike startpunkter, basert på hvilket tema man ønsker å adressere, og en preloader hinter brukeren om hele historien uansett på hvilket nivå man befinner seg.
Det er lagt stor vekt på å skille seg fra normspråket i olje- og gassbransjen; å utvikle den visuelle stilen, tonaliteten, interaktiviteten og fortellermåten slik at den best mulig matcher Statoils personlighet og posisjon som et internasjonalt, erfarent energiselskap som anvender teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte.

Effekt

"The Gas Machine" er et av landingsstedene for en markedskampanje Statoil startet medio januar. Siden kampanjen ikke er over er den heller ikke evaluert, men til nå har vi hatt 75.203 unike besøk på siden, og brukerne bruker gjennomsnittlig 4 og et halvt minutt inne på siden!

Andre involverte

Konsulent: Mark Robinson, Haldor Hårvik, Anders Aunbu, Kjetil Manheim, Marita Otilie Eriksson, Anders Waage, Mathias Friis.
Kreativ leder: Atle Skageng
AD: Suzie Webb, Håvard Gjelseth, Sverre Stabel, Live Huse
Illustrasjon: Line Emilie Lystad
Tekstforfatter: Morten Berger Karlsen, Ole Kristian Ellingsen
Flash: Marc Garcia, Paulo Paes
Prosjektleder: Hege Kathrine Johannessen, Carina Lladó
3d: Toxic

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012