Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Møtes over en kaffe?

Mål

Bakken & Bæck er et nystartet digital byrå med behov for å bygge opp en kundekrets raskt. Målet med kampanjen er å på kort tid bygge et nettverk av potensielle kunder.

Beskrivelse

Kampanjen er enkel og selvforklarende der kunder kan bestille valgfri kaffe som vi kommer og leverer til avtalt tid mot at vi får ta en prat om våre tjenester.

Effekt

Så langt har vi fått mye oppmerksomhet og allerede booket møter med markedssjefer i riksdekkende selskaper.

Andre involverte

Tobias Bæck
Johan Bakken

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012