Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Det norske oljeeventyret har aldri vært mer spennende

Mål

Som ledende olje- ogenergiselskap står Statoil i sentrum for noen av vår tids største utfordringer. Klima-/energispørsmål og bruk av oljefondet angår alle, men til tross for at mange har sterke meninger om hva Statoil driver med har det vært vanskelig å si sin mening direkte til Statoil. Generelt er olje- og energiselskaper veldiglukkede, men Statoil ønsket å gå motsatt vei. De ville fremstå som mer åpne og senke terskelen for at folk kunne komme med meninger direkte til dem. Det var også viktig å vise at engasjementet folk viser er med på å holde oss i gang og er avgjørende for å løse de utfordringene vi står ovenfor.

Beskrivelse

Innholdsmessig definerer kampanjen 5 tema som Statoil ønsker å belyse, og som samtidig kan være interessante for publikum å diskutere. Via temabaserte bannere og printannonser samt en film som forteller om energi realitetene og utfordringene som eksistert ved å utvinne naturressurser i dag, ledes publikum inn på www.goodideas.statoil.com/eventyret. Her Kan man lære og diskutere temaer rundt energiutfordringene vi står ovenfor. Statoil, via informasjondirektør Jannik Linbæk m.f. Er aktive og gir direkte tilsvar og poster innlegg i debatten. Debatten foregår på nettstedet, hvor man kan logge seg på både via Twitter og med e-post, samtidig som vi henter og dytter ut innlegg direkte til Twitter hvert minutt. Det vil si at debatten kan gå likestilt både på nettstedet og direkte på Twitter.

Effekt

Kampanjen er pågående og det er ikke gjort noen konklusjon på effekt. Midlertidige målinger er positive både i forhold til trafikk og engasjement. Spesielt mobil/tablet annonsering har gitt svært gode resultater.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012