Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Fremtidsbanken - integrert kommunikasjonskampanje

Mål

DNB ønsket å styrke inntrykket av at den nye banken er en åpen og tilgjengelig bank, og vise at de mener alvor med kundeorientert utvikling og med sin satsing i sosiale medier. Facebook-siden til DNB har vært navet i deres økosystem for sosiale medier og stadig flere kunder bruker Facebook-siden aktivt til ulike formål. DNB hadde mange planer for hvordan den nye banken skulle se ut, men fremtidens bank ønsket banken å bygge sammen med hele Norge. Hovedfokuset var å bygge troverdighet på lang sikt og skape engasjement på kort sikt, slik at nordmenn fikk positive assosiasjoner til navneskiftet og samtidig være med å stake ut fremtidens kurs i enda tettere samarbeid med banken. Full transparens og åpenhet. DNB skal være «Hele Norges bank», og for å nå ut til flest mulig nordmenn ble verdens største sosiale nettverk, Facebook, en viktig kanal for kampanjen.

Overordende mål:
-Skape en positiv og engasjerende aktivitet for å styrke inntrykket av at DNB er en åpen og tilgjengelig bank
-Styrke Facebook som dialogkanal for å bygge tillit, troverdighet og tettere relasjoner mellom kundene og DNB
-Identifisere ambassadører/ testpiloter, som ønsker å bidra til å skape fremtidens bank sammen med DNB på sikt
-Avdekke ønsker, behov og visjoner fra kundene på fremtidens banktjenester
-Et skritt nærmere på omdømmemålingene om å bli «Hele Norges bank» (Økt merkevareliking)

Beskrivelse

11. november 2011 slo Norges største finanskonsern sammen tre av sine merkevarer i én ny, idet DnB NOR, Postbanken og Vital ble til DNB. Samme dag fikk banken ny grafisk profil, nettbanken ble fornyet. Banken visste at det ville bli mye til dels kritisk oppmerksomhet knyttet til nytt visuelt uttrykk, men ønsket å formidle at sammenslåingen vil gi kundene en bedre bank. For gjennom å samle konsernet kan banken se kunden i et bredere perspektiv, tilby flere og mer konkurransedyktige produkter, øke tilgjengeligheten og yte bedre kundeservice. Banken ønsket altså å formidle at den ikke bare skulle forandre seg utvendig, men også fornye seg innvendig. Gjennom innsikt fra sosiale medier hadde DNB lenge sett at det ikke lenger er bankene alene som styrer fremtidens banktjenester. Makten, behovene, kunnskapen og etterspørselen sitter hos forbrukerne, hos kundene. Som et ledd i lanseringen av den nye banken, ønsket derfor DNB å invitere kundene med i denne prosessen fra starten av, gjennom å bruke mekanismene i sosiale medier.

DNB inviterte folket til å være med i Norges bredeste og mest åpne feedback-initiativ. Hvert 11. minutt i 11. timer fra kl. 11.00 den 11. november stilte DNB ett spørsmål på deres egen Facebook-side. Det beste rådet ble belønnet med 1111 kr. Konkurransen ble styrt på en Facebookapplikasjon som håndterte alle innkommende råd og innspill. Alle svarene ble postet live på en «bankvegg applikasjon». Den åpne bankveggen er en del av et langsiktig og nært samarbeid med kundene, og inkluderer også et «testpilot- program» på nett og en egen portal for felles oppgaveløsning og sparring mellom kundene og DNB.

DNB projekterte også konkurransen på en av Oslos største bygninger. Gjennom dette kunne deltagernes råd (og ansikt) vises til tusenvis av forbipasserende i sanntid. Alle forbigåendekunne delta og se alle rådene og innspillene som ble postet hvert sekund fra folket. Det ble utviklet en mobilsite for de som var på farta, slik at det også ble enkelt for dem å delta.

Effekt

-35.500 råd på 11 timer. Det tilsvarer nesten ett råd i sekundet. Hver deltaker brukte i gj.snitt 8.31 min på konkurransesiden i applikasjonen.
-500 nye testpiloter. 500 personer ønsker å være med i DNB testpilot programmet, utvikle og komme med råd/innspill på nye banktjenester - både fysiske og digitale - og om hvordan de bør markedsføres.
-15.000 nye Facebook-tilhengere. Under kampanjeperioden fikk DNB 8.000 nye tilhengere på under 24 timer, det tilsvarer en ny tilhenger hvert 5 sekund. I perioden 11-22 november har 15000 nye tilhengere strømmet til Facebook-siden.
-1.300.000 ble eksponert for konkurransen på Facebook (kjøpt, organisk og viral spredning)

Andre involverte

Jakob Skåltveit, Henriette Paus, Arve Øverland, Ole Emil Johnsen, Leonard Kongshavn, Anders Molstad, Dag Eirik Clausen, Hanne Kirkebøen, Rina Brunsell Harsvik, Nils Fredrik Wisløff, Marte Schei, Marius Myhrvold

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012