Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

Forsvaret.no i ny drakt

Mål

Forsvaret har et svært viktig samfunnsansvar og informasjonsbehovet er stort. Fra 2010 og frem til 2014 hadde antall besøkende på Forsvarets gamle nettsider økt fra 35 000 til over 70 000 daglige brukere. Samtidig hadde antallet mobil- og nettbrettbrukere mer enn doblet seg. Noe de gamle sidene var lite tilpasset for.

Video

Beskrivelse

I utarbeidelsen av nye Forsvaret.no måtte vi ta hensyn til en rekke faktorer. Forsvaret ønsket å få på plass sin nye visuelle identitet, bedre integrasjonen med sosiale medier og øke nettsidens kommunikasjonsmuligheter. Plattformen måtte fungere like bra på mobil og nettbrett som på desktop. Tall fra forsvaret viste også at 3 av 4 som besøkte siden søkte på verneplikt, utdanning og ledige stillinger, derfor la vi stor vekt på dette i vår løsning. Se eksempel: Utdanning på forsvaret.no

Forsvaret er avhengig av tillit i den norske befolkningen, og tillit skapes gjennom deling av kunnskap. Som et ledd i dette viktige informasjonsbehovet skulle den oppdaterte versjonen av Forsvaret.no bestå av mer enn 1000(!) sider med informasjon. Dette gjorde det å skape en brukervennlig og dynamisk løsning ekstra utfordrende.

Gjennom omfattende brukertesting så vi at veien å gå lå i utviklingen av et helt nytt navigasjonsprinsipp og et design med stor fleksibilitet. Nye Forsvaret.no er derfor bygget opp med emneknagger og moduler som dynamisk henter opp innholdet som brukeren er interessert i. Dette grepet krevde mye teknologisk nytenkning og var en svært omfattende designjobb. Men denne nye funksjonaliteten gjør at vi får utnyttet sidene på en spennende og interaktiv måte og resultatet er en side som er svært brukervennlig. Noe brukerundersøkelser også underbygger (se resultater).

For at nye Forsvaret.no skulle kunne ivareta rekruttering til utdanning og ledige stillinger, informere om lovpålagt verneplikt og gi oppdatert og aktuelle faktainformasjon til journalister og til befolkningen ellers, la vi mye vekt på en omfattende bruk av bilder og videoer som retter seg mot flere ulike målgrupper. Alt av innhold skulle holde et gjennomgående høyt nivå.

Effekt

Én uke etter lansering passerte vi 150 000 besøkende, noe som var en dobling av antall besøkende iht før lansering.

De nye sidene har blitt svært godt mottatt av både Forsvaret og brukerne.

Bounce raten er lav ( 39 %) og besøkende blir lenger (opp 40 % ).

En undersøkelse av Forsvaret viser at:

• 63 % fant den informasjonen de trengte ( bare 7% var uenige i påstanden )

• 73 % er enige i påstanden « nettsiden har et moderne design».

• 71 % er enige i påstanden « innholdet er lett å forstå » ( 4% uenige, ingen var i fullstendig uenige ).

67 % er enige i påstanden « innholdet er lett å finne » ( 6% uenige ).

Andre involverte

Lars-Petter Kjos
Ansvarlig rådgiver

Katarina Jonsson
Prosjektleder

Silje Høgaas
Prosjektleder

Jonas Helgeneset
Grafisk design

Karl Nystøyl
Rådgiver

Tom Ovind
Daglig leder

Hege Dyrhaug Moe
Webredaktør

Hedda Skårbekk
Ansvarlig hos kunde

Thomas Snaprud Johannessen
Grafisk design

Georg Austad
Redaktør, sosiale medier

Hedda Skårbekk
Prosjektleder

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012