Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Markedshøyskolens utfordring

Mål

Lage en quiz, som promoterer Markedshøyskolen som en seriøs og moderne aktør innen markedsføring.

Beskrivelse

Det lages quizer hele tiden. Over hele verden. Oppskriften er enkel og underholdningsverdien avhenger av spørsmålene. Dermed sier det seg selv at en kommersiell aktør, som naturligvis vil bruke quizen til egenpromotering, har en ekstra lang vei å gå for å overbevise brukerne. Vi la derfor alle ressurser i at designet, og ikke spørsmålene, skulle drive brukerne gjennom quizen.

Effekt

Etter én uke på lufta, uten annonsering, hadde 2737 unike brukere startet quizen og 616 registrert navn og epost. En konverteringsrate på 22%.

Andre involverte

Anorak: Jens Bjørklund, Kasper Amundsen, Torgeir Vierdal, Anders Gudmundstuen
Good Morning: Jørgen Winsnes, Eirik Fjellaksel, Rolf A. Jensen
Ansvarlig hos kunde: Hege Brandal

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012