Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image

Flyttelasset

Mål

Ruter er driftsansvarlig for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. I mars 2012 skulle Ruter slås sammen med Trafikanten.no, en svært populær trafikkinfo-side for kollektivreisende i Stor-Oslo. Nå trengte brukerne kun å forholde seg til et nettsted (Ruter.no) mens andre tjenester som mobilapplikasjon, service-senterne og rutetelefonen skulle bytte navn til Ruter, men ellers stå uendret.
Dette mente vi var en positiv og viktig endring som måtte formidles til brukerne. Derfor laget vi kampanjen "Flyttelasset".

Hovedmålet med kampanjen var å spre det glade budskap på en engasjerende og ydmyk måte som ikke skulle skremme tilhengere av Trafikanten. Det faktum at Ruter hadde kjøpt opp Trafikanten skulle ikke kommuniseres, men heller formidles med en annen, mer positiv ordlyd.
Det var viktig å understreke det positive i endringen og at ingenting skulle fjernes, alt innhold ble ivaretatt.

Trafikanten.no er en sterk merkevare så det var viktig for Ruter å få den positive profilsmitten.

Video

Beskrivelse

Dette var en forening av to parter, to sterke merkevarer. Konseptet skulle fortelle om sammenslåingen på en "snill" måte. Kjøp og salg var noe vi ikke ønsket å fokusere på.

En forening som de fleste kjenner seg igjen i, er det å flytte. Kunne vi snakke om flytting? Kunne vi få brukerne til å hjelpe oss med flyttingen og på den måten få dem til å føle seg inkludert i endringen? Trafikanten og Ruter gikk fra to nettsider til en, så en digital flytteprosess var veldig relevant. Slik oppstod kampanjen Flyttelasset.

På en kampanjeside ble brukere i Oslo og Akershus invitert til å hjelpe med flyttelasset, for deretter å være med i trekningen av gratis reise i ett år. Kampanjesiden var et flytteunivers hvor små animerte flyttefolk, heisekraner og flyttebiler hjalp deg å flytte dine favorittelementer fra Trafikanten.no over til Ruter.no. Kampanjen bygget opp til lanseringen av den nye Ruter-siden. Så da flyttingen var over, ble den nye siden avduket.

Effekt

På lanseringsdagen hadde over 6000 mennesker hjulpet til med flyttingen.
I løpet av kampanjeuken ble det flyttet mer enn 50.000 objekter fra Trafikanten.no til Ruter.no.Over 10% av målgruppen deltok i kampanjen og delte deretter nyheten om endringen i sine kanaler. Nedslagskraften var stor.

Juryens begrunnelse

Creuna flyttet bokstavelig talt hele innholdet fra en skjerm til en annen.

Creuna fikk i oppgave å promotere sammenslåingen av Trafikanten.no og Ruter. Hovedmålet med kampanjen var å spre dette glade budskap på en engasjerende og ydmyk måte. Noe som resulterte i kampanjen Flyttelasset.

Juryen synes dette var en klar og tydelig ide. Og fint forsterket ved å flytte innholdet fra en skjerm til en annen. Sammenslåingen er i utgangspunktet et relativ kjedlig budskap, men som juryen mener Creuna har løst på en leken og positiv måte.

«En fin løsnings som vi tror faller i smak hos målgruppen» mener juryen.

Andre involverte

AD og idé: Marte A. Hansen
Tekstforfatter og idé: Martine H. Flatlie
Prosjektleder: Lisbeth Fasting / Petter Høistad
Kreativ Leder: Arnt Eriksen
Rådgiver og kundeansvarlig: Trine Weidal
Illustrasjon: Terje Tønnesen (ByHands)
Web, design og animasjon: Good morning

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012