Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image

IKEA Tekstilstipend

Mål

Hvert år lanserer IKEA en ny katalog med et nytt tema, som blir den røde tråden de neste tolv månedene. I år er fokuset på tekstiler, i alle former og farger, til all mulig bruk. Målet med oppgaven var å skape en nettkampanje som kunne leve året gjennom ved å inspirere til å gjøre forandringer med tekstiler. I tillegg ønsket vi å utvikle en idë som evnet å revitalisere katalogen når den ellers ville blitt glemt eller kastet i søpla.

Altså:
- lage en kampanje med fokus på tekstiler, som kan leve et helt år.
- gjøre katalogen relevant med jevne mellomrom, der den ellers ville blitt glemt, havnet i hylla eller kastet i søpla.

Video

Beskrivelse

Løsningen på oppgaven ble å lansere en stipendordning på nett, der hvem som helst kan søke på tekstiler for å gjøre små og store forandringer hjemme.

Stipendene er tilpasset smale målgrupper, som spenner over alt fra søkernes geografiske opprinnelse, livssituasjon, yrke, målform og mye annet. Men mengden gjør at absolutt alle skal kunne finne et stipend som passer for dem. Tanken bak dette var rett og slett å engasjere de besøkende til å virkelig dykke ned i stipendtekstene, finne noe for dem, og automatisk få masse inspirasjon på veien.

Hvert stipend henviser til en spesifik side i katalogen, hvor du kan se produktene du søker på. Nettversjonen av IKEA-katalogen er hele tiden kun et klikk unna hvert stipend.

Det er satt av ulike datoer der stipendene deles ut, men selv om et stipend blir fordelt, kan det fremdeles søkes på. Det lanseres dessuten nye stipender med jevne mellomrom, for å hele tiden holde siden oppdatert.

Tanken var at websiden skulle oppleves enkel og nesten litt analog i sin brukervennlighet, uten audiovisuelle fyrverkeri og andre tåkemaskiner. Det er i tillegg utviklet egen versjon for tablet og mobil. Både selve siden og stipendene er enkle å dele, samt at det er lagt ned hundrevis av timer i selve stipendtekstene, for å gjøre disse inspirerende, og ikke minst underholdene.

Effekt

IKEA Tekstilstipend er ingen konkurranse. Alle søkere må skriftlig begrunne sitt behov, samt innfri ulike krav. Utdelingen foretas av en komité, som bedømmer samtlige henvendelser.

Per 9.11.12 hadde tekstilstipend.no hatt mer enn 750 000 sidevisninger på under to måneder, uten støtte fra tunge medier som feks TV.
Hver eneste besøkende har tilbrakt mer enn fire minutter på siden, hvilket er eksepsjonelt bra ettersom siden ikke inneholder verken film eller annen multimedia.
Hver besøkende leser i snitt hele seks stipender. Dette igjen har sålangt resultert i
13 500 skriftlige søknader, mange av dem på flere A4 sider, og med søkertall som øker hver eneste dag.

IKEA Tekstilstipend er i startgropa, men har spredd seg til nyhetssider, blogger og i sosiale medier, og siden lever nå for det aller meste gjennom sin egen spredning.
Det er utviklet taktiske stipender som har som formål å generere PR. Det er utviklet egne stipender som passer til forskjellige håndarbeidsmiljøer, bloggere og ikke minst kjendiser, som feks "Blomsterhandleren i Oslos stipend" - skreddersydd Finn Schjøll. Andre stipender har som kriterie at stipendiaten deler sine tekstilforandringer på nett, eller at vi kan følge opp med redaksjonell dekning.
Det er også trykket opp en limited edition Stipendhåndbok, som sendes til bloggere og journalister, for å øke kjennskapen til tekstilstipend.no.

Juryens begrunnelse

Ikea tekstilstipend fikk en sømmelig tredjeplass for november måned. Årets tema for IKEA er tekstiler, og SMFB hadde fått i oppgave å skape en nettkampanje som kunne leve året gjennom. En kampanje som inspirerer til enkle forandringer med tekstiler året gjennom.

Juryen synes dette var en jobb med flott innpakning og meget sterkt tekstarbeid. Kampanjen er tro mot merkevaren og det er ingen tvil om at kreatørene her kjenner IKEAs merkevare veldig godt. Med mange søkere, og søkere som søkte på flere stipender, viser det også at denne jobben har falt i smak hos publikum.

«Tekstarbeidet gjør at man rett og slett har lyst til å bruke mye tid på denne siden» oppsummerer juryleder Jan Finnesand.

Andre involverte

Kreativt team: Hans Magne Ekre & Alexander Gjersøe
Konsulent: Kristian Kristiansen
Grafisk design: Nicklas Hellborg & Stina Norgren
Motion Graphics: Arnar Halldórsson & Sverrir Brynjólfsson
Prosjekt Leder: Hanne Grobstock
Produksjonsselskap: Kokokaka
Ansvarlig hos kunden: Cathrine Boije, Siri Norhagen, Kari-Line Olstad, Ulrike Dahl, Siv Elizabeth Egger

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012