Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Svanhilds reise (App)

Mål

"Svanhilds reise" er en del av et større kommunikasjonsløft, der målet har vært å etablere en rekke tiltak som skal øke bevisstheten rundt Svanemerkets rolle i floraen av andre merkeordninger.

Foreldre med barn er en viktig målgruppe i dette arbeidet og Svanemerket ønsker å gi foreldre med barn et rikere innholdstilbud som både underholder barna, men samtidig stimulerer til å la barna tenke på miljøet vi lever i hver dag.

Hovedmålgruppen for innholdet i Appen er barnehagebarn i alderen 4-6 år.

Beskrivelse

«Svanhilds reise» inneholder fem enkelthistorier der barn og foreldrene kan bli med Svanhild på tur. Den velkjente stemmen til Harald Mæle tar oss med på besøk til Fargeklattene, Tryllekunstnerne, Rederydderne, Ispikene og Badevaktene. De bor i hver sin del av Svanhilds verden og opplever miljøutfordringer som vi mennesker også kan relatere oss til. Gjennom å lytte til de fem historiene og løse ulike oppgaver sammen med Svanhild, blir barna gjort oppmerksom på hva man med relativt enkle grep kan gjøre selv, for at miljøet vi lever i skal bli litt bedre.

Svanhilds reise er tilgjengelig på tablet (iPad og Android) og i løpet av desember på mobil (iPhone og Android).

Linker:
Itunes: https://itunes.apple.com/no/app/svanhilds-reise/id571257573?mt=8

Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=no.jimmyroyal.svanhilde&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm5vLmppbW15cm95YWwuc3ZhbmhpbGRlIl0

Effekt

"Svanhilds reise" er akkurat sluppet i iTunes og Playstore for tablet og kommer på mobil i løpet av desember. Det finnes derfor ikke noen tall utover at Appen er testet i flere barnehager og har fått veldig god respons hos både barn og de ansatte.

Svanhild vil inneha en aktiv rolle for Svanemerket fremover og vil bli å finne på norske helsestasjoner i form av en Aktivitetsbrosjyre til foreldre med barn. Videre vil de norske barnehagene i løpet av januar få tilsendt en pedagogisk aktivitetspakke som inneholder elementer fra Svanhilds reise og Aktivitetsbrosjyren, i tillegg til et faglig opplegg som er utarbeidet i samarbeid med flere barnehager og Barnehageforum.

Andre involverte

Idé og design: Anders Aakre
Utvikling iOS for iPad og iPhone: Per Kristian Stoveland
Wireframes: Per Kristian Stoveland
Kundeansvarlig: Mona Jensen
Digital konsulent og produsent: Lukas Szachanski
Prosjektleder: Hanne Martinsen
Illustratør: Siri Stranger
Tekst: Anne Elvedal
Stemmer: Harald Mæle og Janne Formoe
Lyd: Sagveien Resort
Sang: Bente Roestad og Med på Notene
Animasjon: Animasjonsdepartementet

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012