Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Fremtidskuben

Mål

Målet var å bygge ned fordommer mot yrkesfag ved å vise at du med denne utdannelsen kan nå mye lengre enn du tror og at yrkesfag handler om mer enn å havne I smøregrava på et verksted eller bak spakene på en gravemaskin.

Under utdanningstorget på varemessa på Lillestrøm var det også viktig å stå ut fra de andre skolene og tiltrekke seg studenter ved å vise at man har noe spennende å by på og at dette ble kommunisert gjennom en reise til fremtiden.

Video

Beskrivelse

Utdanning handler om å forberede seg til fremtiden. Derfor var det helt innlysende at vi måtte lage en tidsmaskin, eller Fremtidskube, som vi valgte å kalle den. Og for å gjøre det mer interressant for brukeren (og mer komplissert for oss) så lagde vi likegodt to av dem.

I Fremtidskuben hadde vi plassert en iPad med en spesialtilpasset app som inneholdt et lydteater for hver av de seks studeretningene på Kuben Yrkesarena. Lydteateret ble skapt ved hjelp av avansert 3D-teknikk for å gi brukeren følelsen av å være i sentrum av opplevelsen. At du var hovedrolleinnehaver i historien.

Når du hadde valgt yrkesretning ville appen ta et bilde av deg, og siden du hadde en green screen bak deg så kunne vi senere sette inn et bilde fra den valgte settingen i fremtidsscenarioet. Etter at du hadde hørt igjennom lydteateret (som varte i rundt 3 minutter) ville en printer skrive ut et postkort fra deg selv i fremtiden. Dette ble i sin tur satt inn i en brosjyre og dermed fikk du med deg både et minneverdig og en personlig erfaring fra Kuben Yrkesarena.

Effekt

Kuben Yrkesarena sin stand på utdanningstorget ble helt klart mest besøkt. At media i tillegg skrev om saken samt at NRK kom å lagde en nyhetssak fra standen var en bonus som gjorde at vi nådde ut til langt flere enn det som var intensjonen. Det hele ble toppet med et besøk fra helseminister Jonas Gahr Støre, noe som førte til enda mer mediainteresse.

Basert på denne erfaringen vil Fremtidskubene bli aktivt brukt fremover for å promotere skolen og yrkesfag rundt om i Norge (Siden det ble lagd egnede transportkasser til Fremtidskubene, så er det forholdsvis enkelt å frakte dem rundt.)

Andre involverte

Markus Lind (AD), Eva Sannum (Tekst), Thomas Emil Johanssen (Design), Øyvind Nordhagen (Utvikler), Thomas Nordahl (Utvikler), Emil Jönsson (Utvikler), Knut Skåla (Utvikler), Markus Lind (Innvikler), Fred Kihle (Konsulent), Linda Tillier (Prosjektleder), Sagveien Resort (Lyddesign), Plenum (Fysisk innstallasjon)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012