Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Tine Jarlsberg

Mål

Profilere Jarlsberg, en ost med ?helt egen smak?. Genrere trafikk til konkurranse på tine.no.

Beskrivelse

Som et ledd i en større kampanje benytter Tine internett før første gang for å profilere Jarlsberg. Det er utformet nettannonser hvor målsettingen er å fremstille Jarlsberg som en verdensvant ost med kvalitet i særklasse, som kan spises hver dag (?hverdagsluksus?). Annonsene har også til hensikt å henvise videre til konkurranse på tine.no. Nettannonsene ble plassert på nettsteder med bredde under seksjoner som kultur, mat og reise, samt mat- og reisenettsteder.

Andre involverte

Anett Thulin Pretorius (AD), Merethe Honne (tekst), Bente Eikholt (rådgiver/prosjektleder), Apt (koding og programmering)

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012