Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Jakten på Dypet

Mål

Ingen er bedre på å hente ut olje enn Norge, men for å holde oss på topp trenger vi nye talenter. Dessverre er det allerede stor mangel på ingeniører i oljebransjen, og for få norske ungdommer er interessert i å jobbe der. Vi vet at unge mennesker velger utdanning ut ifra sine interesser. Interessene får de gjennom kunnskap.

Video

Beskrivelse

For å rekruttere flere unge til tekniske utdanninger, lagde vi derfor Jakten på dypet, et html-basert strategispill der målet var å finne så mye olje og gass som mulig. Premien var en gratis utdannelse innenfor tekniske- eller ingeniørfaglige utdanninger.

I spillet måtte du gjennom alt fra todimensjonal seismikk, tildeling av lisenser, geologiske undersøkelser, og bestemme hvilken leterigg og produksjonsinnretning som skulle brukes.

Effekt

Deling ble belønnet med ekstra midler i spillet, noe 40 000 benyttet seg av.

Over 100 000 deltok - og med en gjennomsnitts besøkstid på 35 (!) minutter håper vi interessen og kunnskapen om oljebransjen har økt.

Juryens begrunnelse

Try/APT tar sin første Sølvtaggen-seier i år med et strategispill for Norsk Olje og Gass. Spillet heter "Jakten på dypet" og har som premiss at man skal finne og utvinne olje i Nordsjøen. Spillet er realistisk oppbygget og har som mål å vise at oljeindustrien ikke bare handler om sjauing og manuelt arbeid, men om strategisk tenking og kreativitet. Spillet fikk 100 000 deltakere til å bruke i snitt 35 minutter på å lære om oljebransjen. Den beste spilleren vant en gratis ingeniørutdannelse.
- Et superengasjerende spill. Jeg fikk nesten lyst til å bli ingeniør, uttaler et av jurymedlemmene.

Andre involverte

Art Director Sebastian Rasch
Tekstforfatter Anders Holm
Tekstforfatter Sigurd Solberg
Konsulent Ole Hustad
Prosjektleder Mona Larsen
Utvikling Anders Stalheim Øfsdahl
Utvikling Emil Jönsson
Utvikling Knut Skåla
Utvikling Pål Smitt-Amundsen

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012