Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Verdens fineste stilling ledig

Mål

Kvalitativt mål: Økt status til barnehagelæreryrket
Kvantitativt mål: Få flere til å søke seg til barnehagelærerstudier (tidligere førskolelærerstudiet).
Kommunikasjonsmål: Skape høy oppmerksomhet i målgruppen på digitale flater. Oppmerksomheten til filmen skulle bidra til å drive relevant trafikk inn på nettstedet www.verdensfinestestilling.no
I henhold til et begrenset mediebudsjett estimerte man 40 000 klikk og 30 000 besøkende til nettstedet (tallene må sees opp mot at det er rundt 4000 personer som søker seg til barnehagelærerstudiet og rundt 115.000 personer som søker høyere utdanning gjennom samordna opptak).

Video

Beskrivelse

Det var viktig for Kunnskapsdepartementet at vi laget en kampanje som gjorde eksisterende barnehagepersonell, og de under utdanning stolte. Kampanjen skulle bidra til å øke statusen til yrket, og vi skulle gjøre potensielle kandidater nysgjerrig på utdanningen. Et begrenset mediebudsjett og høye mål krevde dristige valg. Vi la mye av investeringene i en webfilm som på en kreativ måte skulle få frem mangfoldet, og viktigheten av en godt utdannet barnehagelærer. Sjekk selv på: http://www.youtube.com/watch?v=aGf9NReDWVU . I tillegg til en betalte flater ble det kjørt en egen plan for spredning via interesseorganisasjonene og gode rollemodeller i målgruppen.

Effekt

Kampanjen er post testet av MediaCom/NorStat og 75% av de som har sett filmen liker den godt (svært høyt over normale likingnivåer). I tillegg oppleves filmen som relevant, troverdig, interessant og morsom.
Dette gjorde at resultatene av kommunikasjonen ble fantastiske. Over 127.000 har sett filmen på YouTube, annonsene med ”kjendisene fra filmen genererte 73.000 klikk, og over 83.000 kandidater besøkte www.verdensfinestestillingledig.no

Kommunikasjonen leverte med andre ord svært godt. Dessverre opplevde Kunnskapsdepartementet at VG i samme periode hadde fokus på alt som var galt i barnehagene. VG hadde dette som hovedfokus både i papiravisen og på nett over en lengre periode. Utover å bruke egne medier for hva det var verdt, valgte VG å blåse saken opp i en landsdekkende reklamekampanje på radio og utendørs (med en medieinvestering fem ganger høyere enn Kunnskapsdepartementet). VG sin kampanje fikk høy oppmerksomhet, og vi har i etterkant målt at over 30% av målgruppen fikk endret sitt syn på hvordan det er å jobbe i barnehage. Oppsummert ble Kunnskapsdepartementet sin kampanje sterkt forstyrret av VG, og det totale søkertallet for Barnehagelærerstudiet gikk tilbake med nesten 15%.

Juryens begrunnelse

Thomas Seltzer, Sigrid Bonde Tusvik og Erik Thorstvedt er med å sikre tredjeplassen i månedens Sølvtagg. Kampanjen, som er laget av TRY/Apt for Kunnskapsdepartementet, bruker små barn med voksne hoder for å få flere til å jobbe i barnehage.

- En sjarmerende og fin film som gjør oss nysgjerrige, sier juryen. – Klok bruk av kjente fjes og fin produksjon. Vi tror dette løfter statusen til førskolelæreren.

Andre involverte

Lars Joachim Grimstad, Egil Pay. Anders Holm, Sebastian Prestø,Marte Heiersted, Lars Mitlid, Fred Kihle, Linda Tiller

Produksjonsbyrå film:
Bacon

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012