Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Digitaljakt på Gullbillettene

Mål

Skape engasjement og involvering rundt Freias "Jakten på Gullbillettene" ved å gjenskape jakten i bannere.

Video

Beskrivelse

Beskrivelse:
I Freia Gullbillett butikkampanje ble det gjemt 100 fysiske Gullbilletter i papiret på de fire mest populære Freia-sjokoladene.

I bannere laget vi en digital jakt på Gullbilletter, på samme måte som i butikk.
Vi startet med å telle ned til den digitale jakten i bannere og gjorde det enkelt for alle å få med seg starten ved å legge til en ”Legg til i kalender funksjon” som opprettet en ical-event med alarm som varslet deg rett før Bannerjakten startet.

Når jakten startet var det om å gjøre for brukerne å få åpnet alle sjokoladene for at en av dem skulle få åpne den siste sjokoladen som inneholdt en Gullbillett.

Teknisk: Hvert banner kontaktet en server som holdt orden på åpnede sjokolader og reserverte et unikt åpningsnummer. Hver gang en sjokoladeåpning ble gjennomført sendte banneret en bekreftelse tilbake til severen om at sjokoladen var åpnet og at åpningsnummeret da var "brukt". Når gullbilletten tilslutt ble funnet fikk vinneren beskjed at han/hun måtte ringe et telefonnummer i banneret innen tre minutter og bekrefte premien. Det var for å sikre at en reel vinner ble kåret, og at vinneren oppfylte kravene om alder, bostedsadresse i Norge osv. For alle andre skiftet budskapet til at Gullbilletten kan være funnet og at hvis vinneren ikke bekreftes innen 3 minutter vil det legges ut noen hundre bannere til for å få en reel vinner.

Dette gjorde at vi kunne kjøre konkurransen helt uten innlogging, men likevel bekrefte vinneren.

Effekt

Rekordhøyt engasjement og involvering der brukerne aktivt åpnet sjokolader og lette etter Gullbillett slik Freia også ønsker at de skal gjøre i butikk for å øke salg.

Rekordhøyt engasjement og involvering der brukerne aktivt åpnet sjokolader og lette etter Gullbillett slik Freia også ønsker at de skal gjøre i butikk for å øke salg.

26% av alle brukere som ble eksponert for bannerne på VG.NO deltok
I snitt ble det åpnet 51 sjokolader per sekund under jaktene.
87.456 unike brukere åpnet 390.000 sjokolader på 190 minutter.

Teamet

Andre involverte

Konsulent: Christian Steen
Web-producer: Christoffer Lorang Dahl
Prosjektleder: Vibeke Wiedwang
Interaktiv formgiver: Stina Norgren
Designer: Fredrik Gunstad
Designer: Magnus Snickars

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012