Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Extreme City Makeover Bodø

Mål

Bodø er en by i stor utvikling og en av Norges raskest voksende, men har slitt med å etablere en tydelig og attraktiv profil. Det skal brukes over 16 mrd. på store byutviklingsprosjekter de kommende årene og i lys av utviklingen ønsker Bodø å fremstå som mer nyskapende og fremtidsrettet. De nye planene medfører at næringslivet i regionen stimuleres ytterligere og får et skrikende behov for arbeidskraft i nærstående fremtid.

Målet for kampanjen er derfor å øke bevisstheten rundt ”nye” Bodø og rekruttere innbyggere og medarbeidere på sikt. Målgruppen er først og fremst fraflyttede Bodøværinger og karriéresøkende mennesker i regionene rundt byen og Nord-Norge spesielt.

Video

Beskrivelse

Løsningen på oppgaven ble konseptet “Extreme City Makeover Bodø” hvor amerikaneren Jack Murray ble invitert til Bodø for å kaste et nytt lys over byen. Gjennom Jacks friske øyne betraktes den storstilte oppgraderingen og i møte med innbyggerne avdekkes forventingene til det som nå skjer.

Det ble laget et digitalt nav som skal leve i et lengre perspektiv, med introfilm og fire temafilmer innenfor kategoriene: jobb, fritid, utviklingprosjekter og bolig. I filmene møter Jack lokale ”eksperter” som gir bred innsikt om de nye jobb- og boligmulighetene som skapes i Bodø, som er en av de viktigste årsakene til at folk flytter.

Ved siden av filmene som introduserer de aktuelle temaene, ble det også lagt til rette for en redaksjonell timeline som kontinuerlig oppdateres med aktuelle nyhetssaker fra regionen. Oppdaterte tall over ledige stillinger og boliger ble hentet fra finn.no.

Formålet med nettstedet er å gi et fortløpende bilde av alle aktivitetene som i sum forteller historien om en by i stor endring.

Effekt

Tatt målgruppen i betraktning har kampanjen foreløpig levert over all forventning. ”Extreme City Makover Bodø” og Jack har blitt den nye snakkisen i Bodøregionen, som har bidratt til god lokal og regional mediadekning, og lagt grunnlag for god spredning i sosiale medier. Konseptet har dessuten lagt til rette for at næringsliv og privatpersoner har kunnet ta del i kampanjen, gjennom bl.a events og bedriftsfilmer, som har gitt god avkastning i fortjente medieflater.

Nettstedet hadde over 44.000 besøk den første måneden og det var høy grad av interaksjon med innholdet (30% har sett filmene ferdig).
Tilhengermassen på Facebook har økt med 35% den første måneden. Gruppen har gått fra å skape 3,1 historier til 217 historier per post, og klikkraten økt med nær 300% per post. Antall brukere som eksponeres for innhold knyttet til Facebooksiden har gått fra 155 til 21.500, og av dette står ikke-betalt rekkevidde for 3600 (daglig gjennomsnitt). Rekkevidden og engasjementet har altså økt betraktelig som en konsekvens av kampanjen.

Bannerannonsering hovedsaklig på VG, finn og DN har drevet god trafikk til nettstedet, med en gjennomsnittlig bouncerate på 55%.

Ved siden av god dekning i lokalpresse har kampanjen dessuten fått redaksjonell omtale på TV2-nyhetene, i Aftenposten og på P4.

Andre involverte

Kreativt team: Oskar Bringager (Copy) & Pål Jespersen (AD)
Konsulent: Trine Weidal
Grafisk Design/UX: Jørn-Tore Sande & Jonas Myhre Fredin
Prosjekt Leder: Hilde Rudi Olsen
Produksjonsselskap: Lava film, Seria
Ansvarlig hos kunden: Linda Dokmo

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012