Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

NorwayLights

Mål

Løsningen har som hovedmål å gi brukeren (turisten) et enkelt og raskt svar på hvordan han/hun kan oppleve nordlyset i Norge.
Interessen for nordlys har eksplodert de siste årene og kunden (Innovasjon Norge Reiseliv) ønsket derfor å utvikle en tjeneste som skal skape begeistring for nordlysfenomenet i Norge og få flere turister til å velge Norge som reisemål.
Tjenesten skulle forklare det komplekse nordlysfenomenet og gjøre det mer tilgjengelig i form av et nordlysvarsel. Nordlysvarselet forklarer på en enkel og intuitiv måte når og hvor det er mest sannsynlig å oppleve nordlyset. Hensikten er å gi turister/brukerne større sjanse til å oppleve nordlyset, og dermed få maksimalt utbytte av ferien i Norge. Samtidig skal tjenesten skape sterke assosiasjoner mellom Norge og nordlyset, og således forsterke Norges eierskap til nordlysfenomenet.
Målgruppen for tjenesten er hovedsakelig europeiske turister som vurderer Norge som reisemål. Målgruppen betegnes "explorers";. Deres viktigste motivasjon for å reise er å utforske nye reisemål – oppleve naturen, kulturen, det lokale livet, maten og tradisjonene. Målgruppen har ofte høyere utdanning, er erfarne som reisende og er flittige brukere av digitale verktøy. Innenfor denne målgruppen er det to sub-segmenter: (1) Aktive utforskere og (2) Nysgjerrige utforskere. De aktive utforskerne favoriserer aktive opplevelser i naturen, mens de nysgjerrige utforskerne søker kulturopplevelser i tillegg til naturopplevelser.

Se også Visit Norways bloggpost om tjenesten: http://visitnorway.org/blog/2013/11/29/nordlys-app/

Beskrivelse

Det innovative med NorwayLights er at tjenesten presenterer komplekse datasett på en svært enkel og god måte. Basert på komplekse værdata fra Meteorologisk institutt og Space Weather Prediction Center, gir løsningen en rask og god oversikt over hvilke dager som er best egnet. Dette gjøres i form av et kombinert vær- og nordlysvarsel med tilhørende anbefaling (wait, try, go). Anbefalingene er bygget opp av konvensjonelle værsymboler for skyer, og en illustrasjon av nordlyset der styrken på nordlyset tilsvarer styrken på nordlyset i illustrasjonen. Det finnes ni ulike kombinasjoner av varselet.

Tjenesten støtter opp under Visit Norways visjon: "gjør det lett å velge Norge". Forståelsen av at det eksotiske fenomenet nordlyset kun er noen få timer unna, skal senke terskelen for å booke en Norgesreise. Tjenestens innhold er således i tråd med Innovasjon Norges strategi om å vise Norge som et lett tilgjengelig reisemål. Både innholdet og formuttrykket reflekterer de norske verdiene i Visit Norways merkevareplattform: Fresh, Real, Adventurous og Open minded. NorwayLights er ment som en selvstendig nordlysvarselstjeneste, men med Visit Norway som en tydelig utsender.

Effekt

Tjenesten ble lansert den 22. november 2013. Antall nedlastninger så langt: 1490 (Appstore) og 602 (GooglePlay).

Tjenesten kan benyttes uavhengig av Visit Norways øvrige kanaler, men er tenkt som ett av flere elementer i Visit Norways nordlysunivers. Dette universet omfatter bl.a. redaksjonelt innhold om nordlyset på visitnorway.com, årlige nordlyskampanjer i internasjonale satsningsmarkeder, samt kampanjer initiert av partnerbedrifter (f.eks Nordnorsk reiseliv, Avinor og SAS). Løsningen er designet responsivt, men er primært tenkt å være tilgjengelig for brukerne som en mobilapplikasjon for iOS, Android og Windows.

Videre vil vi periodisk analysere statistikken for bruken av løsningen og sette resultatene opp mot delmålene som er knyttet til den overordnede målsetningen: å gjøre det lett å velge Norge som reisemål (dvs. øke sannsynligheten for at turistene kjøper en reise til Norge).

Typiske indikatorer vil være:
a) Antall app-nedlastinger/sidevisninger,
b) antall passive vs. aktive brukere,
c) trafikk generert fra NorwayLights til Visit Norways partnerbedrifter og
d) antall gode/dårlige anmeldelser.

Når tjenesten er lansert ønsker vi å analysere statistikken og involvere brukere slik at vi kan tilpasse tjenesten og gjøre det enda bedre og lettere å bruke den.

På sikt ønsker vi å måle faktisk nordlysaktivitet opp mot varslet aktivitet, slik at vi kan vurdere kvaliteten av datagrunnlaget fra de eksterne kildene.

Andre involverte

Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge, prosjekteier; Petter Solberg, Creuna, interaksjonsdesigner; Pelle Bjerkestrand, Creuna, front-end utvikler; Khoa Huynh, Creuna, rådgiver; Katrine Owren, Creuna, interaksjonsdesigner; Sigrid Sandnes, Creuna, interaksjonsdesigner; Marius Brendlien, Creuna, rådgiver ; Hege Beate Seilen, Creuna, utvikler; Håkon Hesselberg, Creuna, utvikler ; Balder Dysthe, Creuna, grafisk designer; Heidi Bakken, Creuna, grafisk designer; Tim Røgler, Creuna, utvikler; Kolbjørn Bredrup, Nimble, utvikler; Codruta Gamulea, Creuna, prosjektleder; Marc Ligeti, Creuna, grafisk designer: Joachim Løvf, Creuna, utvikler; Erlend Bjerke Gabrielsen, Creuna, utvikler; Kjetil Røed, Innovasjon Norge, teknisk leder; Frederik Amundsen, Innovasjon Norge, lead redaksjon; Øyvind Westbye Nordseth, Creuna, interaksjonsdesigner; Øystein Eriksen, Creuna, teknisk leder.

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012