Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image
Slideshow image

DA 1881 FIKK DEMENS

Mål

Over 70.000 har demens og 300.000 er nærmeste pårørende. Det er ventet en dobling de neste tiårene. Det er ingen kur mot demens og vi vet lite om årsak, sykdomsforløp og behandling. Dette var utgangspunktet for TV-aksjonen 2013 og grunnen til at det var ekstra viktig å både skaffe nok bøssebærere og samle inn nok penger til å få gjort noe med de utfordringene vi står ovenfor som samfunn. En søndag i oktober skulle to millioner husstander besøkes. For å klare det måtte vi skaffe 100.000 bøssebærere, sørge for at folk har forståelse for hvorfor årets aksjon var viktig og sørge for at de hadde kontanter. Derfor inngikk vi blant annet et samarbeid med 1881 der målet var å eksponere så mange som mulig for budskapet fra TV-aksjonen på 1881.no og dra så mange som mulig fra et søk på 1881.no og over til å bli enten bøssebærer eller giver.

Video

Beskrivelse

Den store utfordringen for årets TV-aksjon var ikke bare å lage emosjonelle budskap som hadde potensial til å berøre mange. Utfordringen var å lage den logiske broen fra det emosjonelle til at dette faktisk er noe som jeg føler/tar et ansvar for. Det måtte angå meg. Årets aksjon fikk tittelen «ingen tid å miste» som setter fokus på at det var nå det gjaldt. Dette var særlig relevant i forhold til å få flere til å forstå hvor viktig det var at en del av de innsamlede midlene skulle gå til forskning som har som mål å løse demensgåten. Og dette var bakgrunnen for alt vi foretok oss i de ulike kanalene.

Hver dag søker du, jeg og alle vi kjenner på 1881. 1881 lever av å levere på søk, og hvert søk er i seg selv et spørsmål. Vi spør og 1881 svarer. Men hva skjer hvis vi ikke får svar? Hva skjer hvis 1881 har symptomer som minner om de symptomene en som er dement har?

Kampanjen gikk hos 1881 fra 11. oktober til 22. oktober og var delt inn i tre faser:
• Bli Bøssebærer
• Ta ut kontanter
• Fikk du ikke gitt

Søkemotoren til 1881 ble gradvis mer og mer dement, og på selve aksjonsdagen var den fullstendig dement, og husket ikke et eneste søk, uavhengig av hva du søkte på. Utviklingen på 1881.no speilet altså sykdomsforløpet til demente.

Effekt

• Totalt 1,8 millioner visninger.
• Ca. 2 500 klikk inn på hjemmesiden.
• 500 så videoen som lå på forsiden.

Dette var et viktig bidrag til det totale resultatet for TV-aksjonen 2013:
• Full bøssebærerdekning.
• 229 millioner kroner i innsamlede midler (opp med 29 millioner fra 2012).
• 20 millioner mer på bøssene.
• 5266 presseoppslag.
• En tydelig endring i hvordan pressen vinklet sakene, fra stereotypier til et mer nyansert bilde.

Juryens begrunnelse

- Et bra uttak som illustrer problematikken på en enkel og forståelig måte. God idé og modig gjort av 1881!

Andre involverte

Team i Dinamo:
Hanne Martinsen
Victoria Marie Evensen
Bjørn Quentin Kvamme
Mathias Bergersen
Magdalena Goroszko
Kate Hagen
John Rørdam
Tonje Østbye
Charlotte Kristoffersen

Ansvarlig hos 1881:
Håvard Nilsen
Helene Ravnaas Huse

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012