Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

Hos Halvorsens

Mål

De siste årene har antallet kanaler for digitalt samkvem eksplodert. Men få - om noen - aktører har stoppet opp og stilt spørsmål ved forholdet mellom kvantiteten og kvaliteten på den kontakten vi har med hverandre i den nye og gjennomdigitaliserte mediehverdagen.

Kjernen i produktet til alle som tilbyr telekommunikasjon er muligheten for å være nær noen eller noe man egentlig befinner seg langt unna. Det er en fin ting, bare man ikke blir så nær alt mulig annet at man blir helt fjern der man befinner seg og for dem man faktisk har rundt seg.

Med dette som bakteppe ønsket ikke NetCom å promotere mest mulig, men snarere best mulig bruk av mobilen. I mangel av bedre forbilder for et slikt forsett utviklet vi Halvorsens til å bære fanen med "Vær nær". Ikke at de skulle lykkes i ett og alt, snarere tvert imot, men i hvert fall for å så noen spirer til humring og kanskje t.o.m. ettertanke.

Målet for nettsiden spesifikt er å gi de mange som har blitt glad i karakterene en mulighet til å bli bedre kjent med dem enn på de få sekundene om gangen man kan se dem i reklamepausene på TV. Et annet poeng var at bedre kjennskap til hver karakter ville gjøre at de neste TV-filmene kunne fortelles mer effektivt.

Beskrivelse

Nettsiden er bokstavelig talt hjemmesiden til Halvorsens og er tilpasset de ulike devicer. Ved ankomst til siden er familien opptatt med et foto-shoot, men siden fotografen får telefon om en kul fest og gir karakterene beskjed om å stå helt stille før han forsvinner ut, får brukeren anledning til å snoke litt rundt imens.

Foruten filmer og slideshows fra familiealbumene finner man mini-intervjuer med linker som gir muligheter for videre fordypning. Lars Halvorsen har også satt opp en fullt brukbar mulighet for å bli tatt bilde av sammen med ham. En og annen fiffig detalj skal også være å finne, for eksempel når man beveger musepekeren mens karakterene står i giv-akt.

Løsningen får forøvrig tale for seg selv, sammenholdt med forklaringen under forrige punkt, med strategisk bakgrunn og målbeskrivelse.

Effekt

Siden er helt ny og per tidspunkt for innsendelsen ikke promotert enda, men testene av Halvorsens-løsningene overordnet viser at konseptet fungerer i å flytte NetCom i den retningen som er beskrevet.

Andre involverte

McCann: Janne Espevalen, Katrine Berget, Karl Bryhn, Charlotte Havstad, Stein Simonsen, Torstein Greni, Nina Kraft, Birger Sætre
Mediafront: Paulo Paes, Lise Scheele, Børge Sandengen, Camilla Drake Raanaas
Pravda: Pjotr Sapegin, Erik Richter Strand, Mette Waaberg, Erik Schøien, Janne Hansen, Kristin Günther, Janne Hjeltnes, Kevin Walton
Lyd: Sagveien Resort v/Torstein Tanum Morstad
Etterarbeid film: Storyline Studios
Søm: Made by Handverk v/Eivind Stoud Platou

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012