Fristen for innsending er utgått.

Slideshow image

NSBnissen

Mål

Julekampanjen skal bidra til å styrke omdømmet til NSB gjennom å tydeliggjøre togets fortrinn. Vi ønsker også å takke være kunder for det valget de har gjort i gjennom året og ønske dem velkommen tilbake neste år!

Beskrivelse

BRIEFING Hovedbudskapet fra kunden var at vi skulle gjenbruke den opprinnelige julekalenderen som vi nå allerede har kjørt 2 år tidligere, og som har fått en god respons og LIKING. Målsetningen var ellers også å forsøke en spredning i sosiale medier. MARKEDSBESKRIVELSE I Profilundersøkelsen til MMI Synovate ?Store Norske Bedrifter? gjennomført i mai/juni i år, topper NSB listen over bedrifter med høyest score for dårlig inntrykk. Hele 39 % av Norges befolkning har et dårlig inntrykk av NSB, mens 35 % har et godt inntrykk av oss. Totalt har NSB falt fra en 33. plass i 2007 til en 54. plass i 2008 og til 59 plass i år på rangeringen. NSB scorer dårligere i år enn i fjor på alle parametere: Miljøbevissthet, Samfunnsansvar, økonomi og lønnsomhet, samt reklame og informasjon. Vi oppfattes stadig som svært miljøbevisste 9. plass av 116 bedrifter), samtidig som mange har et generelt dårlig inntrykk av NSB. Potensialet for å utnytte miljøbevissthet i NSB kan være en måte å endre holdningen generelt på.
STRATEGIEN Strategien var klar på at vi ønsket å skape et mye større sosialt univers omkring den allerede etablerte julekalenderen på nsb.no. Det har gått helt inflasjon i julekalendere på nett, og vi ønsket å skape noe annet som ikke nødvendigvis inneholdt LUKER, men som skapte engasjement og ville gi oss den effekten vi var ute etter i våre målsetninger: God spredning, mye engasjement, høy LINKING, god spredning i alder for å dekke målgruppen ?Den norske befolkningen?.

Effekt

Kampanjen har gått ekstremt bra og har overgått våre målsetninger mange ganger! Vi referer en rekke måltall som dere gjerne kan se litt på, men jeg anbefaler å lese litt på veggen til NSBnissen for å oppleve det fantastiske engasjementet vi opplever at løsningen har skapt! www.facebook.com/NSBnissen Antall tilhengere på facebook.com/NSBnissen: 47.290 Antall veggmeldinger på NSBnissen: 3.691 Topp post/dag 253. Antall LIKES: 11.614 Topp LIKES/dag 894 23.12. Antall KOMMENTARER: 2.648 Antall BILDEVISNINGER: 5.609 JULEKALENDEREN - www.nsbaktivitet.no/jul Antall unike svar på julekalenderen: 420.864 unike svar. Det vil si et snitt på > 17.500 svar pr dag. Antall forhåndpåmeldte for å få mail 1.12: 12.876 unike epost (2.730 i 2008 uten sosiale medier/Facebook som bærer)

Andre involverte

Konsulent McCann: Thomas de Vries,
Prosjektleder McCann: Hege K. Johannessen,
AD McCann: Magnus Høgberg Hansen,
Tekstforfatter McCann:Pål Høyer Andreassen,
Webmaster NSB: Henriette Høyer,
Konsulent NSB: Camilla Maurud
Underleverandør julekalender WOX og Jimmy Royal

INMA (IAB-Norge) © 2006 - 2012